Hej alla medlemmar i Brf Henrik!

Styrelsen har beslutat om hur information till er medlemmar skall skickas ut. 

Vi kommer att informera på två sätt:

  • Kortfattad information publiceras på hemsidan under Nyheter efter varje styrelsemöte.
  • Medlemsbrev publiceras ett par gånger om året när det finns mer att informera om. I samband med att medlemsbrev publiceras, mailas en länk ut till alla via e-post.

 

Styrelsemöten har vi andra tisdagen i varje månad med undantag för juli månad.

Problem i vår fastighet

Längst ned i samtliga trapphus på Westerbergs Gata har vi fuktproblem. De syns under nedersta trappornas ytterväggar. Och under det här året har det som från början var små fuktfläktar nu blivit större skador, då främst i trapphuset på Westerbergs Gata 13.

Vi har konsulterat experthjälp för att komma till rätta med de här problemen. För vi måste självklart göra något åt fukten som tränger in utifrån. Frågan vi ställer oss är var vattnet kommer ifrån? Nyligen var det nödvändigt att tillkalla en särskild slamsugningsbil för att avhjälpa ett större stopp i en gatubrunn i korsningen Esaias T./Westerbergs G. Kan ett

sådant här problem påverka våra hus? En annan sak vi skall undersöka är dräneringen kring våra hus. Fungerar dräneringen som den skall? Fler felsökningsåtgärder tillkommer.

 

Nu till er som har källarförråd med yttervägg ut mot Westerbergs Gata. Vänligen ta er en titta bakom lådor och hyllor i era respektive förråd, finns här något som liknar fukt? Det är svårt för oss att upptäcka några problem genom att kika in i förråden, då vi är många som har ganska fulla förråd. Därför ber vi er göra en egen liten undersökning. Meddela mig om ni gör någon upptäckt, anders.borjesson54@gmail.com

 

 

 

Taggar till entrédörrar

Under hösten har nya rutiner tagits fram gällande taggar till vår fastighet. Detta för att få en säkrare och tryggare hantering. Taggarna har, historiskt sett, varit en komplicerad historia och också dyr för föreningen och vi känner oss därför tvingade att höja priset vid nytillverkning. Taggar beställs from nu via vår förvaltare Niclas Jönsson,

niclas.jonsson@riksbyggen.se och tillverkning kommer att ske två gånger per år, april och oktober. Kostnad per tagg blir då 400 kronor. Kostnad för tillverkning av enstaka taggar vid andra tillfällen än april och oktober blir 1 000 kr.

Tänk på att taggarna är en värdesak, lika viktig som nyckeln till lägenheten, och skall därför hanteras med försiktighet. Ny tagg ska egentligen enbart beställas då den gamla gått sönder och då kunna tas bort från vårt system.

Uppställningsmöjligheter av dörrar

Från våra respektive trapphus har vi dubbeldörrar ut till vårt garage. Dessa dörrar är klassificerade som branddörrar. Och skall därför hållas stängda. Flera förslag för att förenkla in- och utpassering genom de tunga och bastanta dörrarna har inkommit. Kontakt har med anledning av detta tagits med Räddningstjänsten. Vår lösning med dörrstoppar har godkänts, men detta bygger på att vi alltid tar bort dörrstopparna efter att vi har använt dessa.

 

Avgiftsjustering

Som vi informerat om i tidigare utskick, gör vi en avgiftshöjning per 1 januari 2022  med 2 procent. Detta för att trygga en långsiktigt hållbar ekonomi i vår fina förening.

 

Garagestädning

Nyligen städades vårt garage och våra cykelrum. Riksbyggen, som sköter städningen åt oss, var mer än nöjda när det gäller flytt av både bilar och cyklar. Dock finns det ett antal cyklar som vi inte tror någon använder eller bara låtit stå kvar. Vi har märkt upp dessa cyklar med blå lappar. Om din cykel fått lapp, och du vill ha den kvar, ta då bort lappen. Vi tar bort de cyklar som ingen vill kännas vid.

 

Julmingel 4 december

Trivselkommittén hälsar oss alla välkomna till julmingel på vår innergård den 4 december klockan 16. Vi ser framemot att träffa er alla för en trevlig stund!

 

Vi vill passa på att tacka trivselkommittén igen för det fina jobb de gör med att skapa trivsel i våra hus! Stort tack till Petra, Lotta och Lina! 

 

Nu önskar vi i styrelsen, er alla medlemmar, en mysig advent!

 

Anders, Stefan, Tage, Lena, Helene och Anette

 

Ni kan alltid nå oss via vår e-postlåda info@brfhenrik.se eller fånga oss när vi möts i våra hus.

 

Än en gång vill vi slå ett slag för vår hemsida, https://brfhenrik.se

Där hittar du all information om vår förening som vi tror kan vara till nytta, bland annat bokar du gästlägenheten denna väg. 

Efter våra styrelsemöten, som alltid är andra tisdagen i månaden, lägger vi också ut kortfattad information om vad som beslutats och diskuterats under Nyheter.  Vill du veta vad som är på gång så logga in och läs.

Login to your account