Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Brf Henrik i Halmstad byggdes av NCC med inflyttning 2008 Bostadsrättsföreningen består av 79 lägenheter i tre byggkroppar. Fastigheterna är vackert belägna utmed Nissan mitt emot Norre Katts park precis vid ”torntorget”. Det ligger cirka 500 meter från stadens centrala delar med hela dess utbud. Till föreningen hör också en gästlägenhet.

Styrelsen:

Stefan Hallén (ordförande)

Katarina Svenson (Ledamot, kassör)

Tage Svensson (vice ordförande)

Heléne Malmström (Ledamot sekreterare)

Kristian Nilsson (Suppleant)

Sommaren 2007
Login to your account