I veckan som gått genomförde vi september månads styrelsemöte och det kändes sorgset tomt runt styrelsebordet. Så kommer det nog att vara ett bra tag framöver.

Vi ägnade oss mest åt att planera för den närmaste tiden framåt och de händelser och utmaningar som vi hittar där. 
Extra stämman som vi aviserade efter förra mötet kommer vi att skjuta upp, eventuellt ställa in. Det är våra nya stadgar som vi skulle ha avhandlat, och vi återkommer lite längre fram om hur vi kommer att hantera detta.
Gällande fastighetsfrågor uppmanar vi alla medlemmar att använda Riksbyggens tjänst ”Felanmälan” som ni hittar på deras hemsida: https://mitt.riksbyggen.se/boende/
Vår vice ordförande Stefan Yngstrand var iväg på semester när vi genomförde styrelsemötet så vi ber att få återkomma med hur arbetsfördelningen inom styrelsen kommer att se ut fram till nästa stämma.

 

Tack för att du söker information här på hemsidan!

/Styrelsen

Styrelsemöte augusti 2023

Tisdagen 8 augusti härjade stormen Hans och styrelsen kurade ihop sig i vår mysiga gästlägenhet för höstens första styrelsemöte.

Vi började med att gå igenom sommarens händelser, frågor och funderingar…allt från måsar och belysning till porttelefoner.

Därefter diskuterade vi ekonomi och kommande utmaningar gällande höjda räntor, samt energifrågan som har en naturlig koppling till föreningens ekonomi.

Vi avslutade med att sätta ett preliminärt datum, 10 oktober, för en extrastämma då vi ska behandla föreningens nya stadgar. Inbjudan kommer lite längre fram i höst.

 

Nu hoppas vi att sensommaren ”tar sig i kragen” och bjuder oss alla på sol och värme i augusti/september!

/Styrelsen

Hej,

Styrelsen samlades den 4 april för att planera inför stämman för Brf Henrik som vi ska ha den 16 maj.

Kallelse till stämman kommer att skickas ut nästa vecka och där finns information om hur du anmäler dig till mötet. Vi kommer också att sätta upp anslag i våra trappuppgångar.

Vår festkommitté kommer att ordna med dryck och förtäring.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till mötet.

Hälsningar

Styrelsen.

 

Brf Henrik Styrelsemöte mars 2023

Hej,

Vårt senaste styrelsemöte hade vi den 14 mars.

Vid mötet gjorde vi upp planer för vår stämma som vi ska ha den 16 maj. Inbjudan kommer att gå ut under vecka 14. Det läggs ut på hemsidan och sätts upp anslag i trappuppgångarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Vi kommer bland annat att gå igenom föreningens ekonomi mm

Den 6 mars hade vi ett extra styrelsemöte för att ta beslut kring de lån som snart förfaller.

Som ni säkert noterat har vi bytt armaturer i våra gemensamma utrymmen. Målare håller nu på att bättra efter installationerna.

I WG 13 längst ner i trappan har det tagits upp ett hål i ytterväggen och vi kan konstatera att det står fritt vatten utanför väggen. Åtgärder är påbörjade för att komma tillrätta med problemet.

Vi ses den 16 maj,

Styrelsen BRF Henrik

Brf Henrik Styrelsemöte februari 2023

På senaste styrelsemötet gick vi igenom inkomna synpunkter där vi bl a fått in feed-back gällande vår nya belysning. Många tycker det har blivit bra men vi har även fått in förbättringsförslag. Under en tid framöver kommer vi att försöka justera ljuskällorna för att uppnå så bra funktion som möjligt.

En tung punkt på alla våra möte just nu är ekonomi och föreningens framtida kostnader gällande lån och underhåll. Vi arbetar aktivt för att försöka vara proaktivt och skapa så goda förutsättningar som möjligt i en utmanande tid.

Det är fortsatt vatteninträngning nederst vid trapporna på Westerbergs gata, vi har fått förslag på åtgärd som vi tog beslut om att prova i Westerbergs gata 13.

Sist men inte minst, boka tisdagen 16 maj för då blir det årsstämma.

Vi återkommer med mer information gällande denna.

Må väl!

Styrelsen Brf Henrik

Den 6 december hade vi årets sista styrelsemöte.

Lamporna i våra trapphus börjar bli uttjänta så vi har gjort en test med ny mer energibesparande belysning i WG 13. Testet har fallit väldigt väl ut så vi har nu beslutat att byta belysning i samtliga trappuppgångar. Det nya är också att belysningen tänds vartefter du rör dig uppåt i trapphuset. Belysning kommer även att bytas i cykelförråden.

En stående punkt vid våra möten är den ökande kostnaden för elförbrukning. Vi undersöker möjligheten till bättre avtal.

Under några veckor kommer våra nedkast för sopor att vara stängda då HEM bygger om sopsugarna. Alla har fått information om var det finns sopkärl utsatta i området där vi kan slänga sopor under tiden.

I adventstider tänder vi många ljus för att lysa upp i mörkret. Glöm inte att utse en ljusvakt som släcker ljusen när ni lämnar rummet.

 

Från styrelsen vill vi önska alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt år!

Information 

Brf Henrik september 2022

 

 • Räddningstjänsten gjorde i början september en inspektion (rutin) i våra olika hus samt i garage, källare och andra utrymmen. Vi har fått ett par påpekanden: I våra trapphus (utanför lägenhetsdörrarna) skall inte skoställ eller andra saker som tillhör oss boende placeras. Dock har vi fått godkänt att ihopvikta rullatorer kan placeras här. Den transportvagn (för oss boende) som står längst ned i Westerbergs Gata 7 måste flyttas enligt Räddningstjänsten. Detta är genomfört och den står nu längre in bredvid förrådsdörr.
 • Ny kompressor, så att cykel- och bilhjul kan pumpas, är beställd till garaget.
 • Sopnedkasten vid våra respektive trapphus. Om det blir stopp i nedkasten, eller om något annat problem uppstår, så måste en felanmälan göras till Riksbyggen. Som det var nu senast, vid stopp i ett av våra sopnedkast, kan vi inte ha det. Nedkastet var proppfullt och när det inte gick att få in mer, så ställdes soppåsar på marken nedanför inkastet. Vänligen gör felanmälan och tills problemen är lösta, så finns de andra nedkasten i brf Henrik att använda.

 

Sommaren 2022

 

Sammanfattning av våren
Den 14 juni hade styrelsen sitt sista möte före sommaruppehållet. Vi försökte då summera vilka saker som varit viktigast under våren. Att vi kunde genomföra bostadsrättsföreningens stämma var nog allra viktigast. Att vi alla, som hade möjlighet, kunde träffas efter den efterhängsna pandemin som på olika sätt har stört de senaste årens möten.

Laddplatser för elbilar i vårt garage har installerats, och vi undersöker nu om fler sådana platser kan skapas, då flera boenden är intresserade av detta. Spolning/rengöring av alla avloppsstammar i våra hus har gjorts under våren, detta som en del av vår underhållsplan.

Vi har fått nya hyresgäster i de två lokaler som finns på Westerbergs gata, SATSA har startat upp sin friskvårdsverksamhet i lokalerna under juni månad.

 

Sommarfest

Tillsammans med Villa Real hade vi den traditionsenliga sommarfesten på gården lördagen den 18 juni. Vi var många som trivdes och njöt i solen. Härligt att vi kan använda vår gård på det här sättet. Vi hoppas att alla känner sig fria att använda vår fina gård.

 

Information gällande p-platser i garaget
Just nu är samtliga platser uthyrda, även om det ibland står många platser tomma när man kommer ner i garaget. Vi har en liten kö med medlemmar som har två bilar och som därför önskar hyra en andra plats. Så om det är någon som inte nyttjar sin plats och önskar säga upp denna så är det bara att maila till garage@brfhenrik.se så ordnar vi med uppsägning (passar på att påminna om att p-plats i garaget inte följer med till ny ägare vid försäljning). Gällande våra laddplatser så har vi nu i slutet av sommaren genomfört alla byten, och samtliga platser är uthyrda.

 

Gästlägenheten

Vår gästlägenhet har varit flitigt uthyrd i sommar och det är vi glada för. Vi har tagit beslut om att ändra tiden för in- och utcheckning. Fr o m nu gäller kommer denna tid att vara kl 14.00.

Du bokar lägenheten via vår hemsida.

 

Höstens arbeten

Vår kassör i styrelsen, Anette Mellgren, kommer att flytta från brf Henrik. Tillsammans med valberedningen försöker vi hitta en ersättare för Anette. Under de senaste åren har de ekonomiska frågorna varit viktiga att arbeta med. Även framöver är ekonomi en fråga som kommer att vara i fokus för vår bostadsrättsförening. Är du intresserad av styrelsearbete, hör av dig till valberedningen.
Sammankallande i valberedningen är: Christina Edlund Pehrson christina.pehrson@telia.com

När det gäller underhållet av våra hus (underhållsplanen), så kommer arbetet med att justera samtliga dörrar i garage/källare att göras i höst. Som några av er uppmärksammat är behovet stort på vissa dörrar, då det gjorts åverkan på dessa. Inbrottsförsöken har polisanmälts.

Styrelsen kommer även fortsättningsvis att ha möten andra tisdagen varje månad.

 

Vi önskar alla i brf Henrik en riktig skön fortsättning på sensommaren.


Styrelsen

Hej,

Den 10 maj hade vi vårt 201:e styrelsemöte.

Vi gick igenom vår ekonomi fram till april. Året har börjat precis enligt budget med undantag för elkostnaden. Här diskuterade vi även eventuella alternativ till vår elleverantör HEM.

Inga nya överlåtelser har skett under april. Vi har gått ut och erbjudit byte av tak spottar via Slöinge El och byte av golv vilket flera har visat intresse för.

Avloppsspolning genom PULS har genomförts i alla trappuppgångar och dessbättre var behovet inte så stort om vi befarat. Det visar att vi alla tänker på att inte spola ner fett i våra avlopp.

Vi har nu kö på våra laddningsbara platser nere i garaget och vi ska se övermöjligheten att göra fler laddningsbara platser.

Det kommer in flera frågor kring bilplatser och vi vill förtydliga att bilplatserna inte hör till lägenheten utan alla bilplatser tilldelas efter kötid. Mer information om vårt garage finns under rubriken ”FASTIGHETEN” här på hemsidan.

Nästa styrelsemöte är den 14 juni.

Hälsningar

Styrelsen

STÄMMA maj 2022

Vår bostadsrättsföreningen hade sin årliga Stämma i onsdags kväll (11 maj). Vi var ett 40-tal medlemmar i Riksbyggens lokaler, och dessa passade vårt möte bra. Trivselgruppen hade ordnat med landgång till alla som kom (traditionsenligt).

Vad hade varit viktigast under året som gått? Styrelsen blickade bakåt och summerade vad som hänt. På den positiva sidan var det naturligtvis att vi kunnat omförhandla föreningens banklån till en låg ränta. Och att vi kunnat avsätta medel (enligt plan) för underhåll av våra hus, detta på både kort och lång sikt. Själva underhållsplanen har uppdaterats under året i samarbete med vår förvaltare på Riksbyggen. Sen en allra högst aktuell fråga, och det är att vi har installerat laddplatser (6 stycken) för elbilar i vårt gemensamma garage. Kanske kommer detta inte att räcka? Arbetet fortgår därför om fler laddplatser är möjliga. Vi har också sett över olika avtal och bl.a. förlängt vårt avtal med Telia.

 

Vårt största problem i föreningen är de ”vatteninträngningsproblem” som vi rätt länge har kämpat med. För att summera detta kort, så handlar detta om problem i trapphusen (längst ned) på Westerbergs gata samt läckage vid och på balkonger i både b- och c-huset. Olika undersökningar och arbeten pågår med detta. Sen kämpar vi också med fågelproblemen kring och på våra hus, vi har anlitat ett saneringsföretag för att få hjälp, samt att vi samarbetar med våra grannar i området kring detta (sluta att mata fåglar är en viktig åtgärd).

Efter denna inledning började sedan själva mötet. Och till ordförande valdes Dag Hultefors (traditionsenligt). Mötet tog del av styrelsens årsberättelse och revisorernas granskning av dokumentation och räkenskaper. Dessa godkändes.

En fråga kring den framtida ekonomin i föreningen ställdes, detta med anledning av det som händer i vår omvärld just nu. Höjda el- och bränslepriser? Fördyrningar på andra områden som kan påverka föreningens ekonomi? I nuläget har inte styrelsen inte vidtagit några särskilda åtgärder kring detta. Men frågan är mycket viktig.

 

Stämman gav sedan styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningen berättade därefter om sina tankar om sammansättningen på ny styrelse för kommande år. Nuvarande styrelse valdes om och det var vi glada för. Valberedningen själva valdes också om. Och vår eminenta trivselgrupp önskade också fortsätta med sitt arbete.

 

 

Anders Börjesson   

 

Hej alla medlemmar i Brf Henrik!

Styrelsen har beslutat om hur information till er medlemmar skall skickas ut. 

Vi kommer att informera på två sätt:

 • Kortfattad information publiceras på hemsidan under Nyheter efter varje styrelsemöte.
 • Medlemsbrev publiceras ett par gånger om året när det finns mer att informera om. I samband med att medlemsbrev publiceras, mailas en länk ut till alla via e-post.

Styrelsemöten har vi andra tisdagen i varje månad med undantag för juli månad.

Välkomna på Föreningsstämma den 11 maj 

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Henrik, Halmstad kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Vänligen       anmäl antal deltagare till stämman senast den 4 maj till  Petra Karlsson på e-post:

petrakarlsson69@gmail.com för att vi ska kunna

beställa rätt antal landgångar.

Datum: 2022-05-11                                   

Tid: 17.30                                                    

Plats: Riksbyggen, Skyttevägen 24

  

Kallelse med Dagordning och Årsredovisning finns på Brf Henriks hemsida.

Där finns nu även Valberedningens förslag, som du även kan läsa nedan

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma till vår föreningsstämma nu när vi äntligen kan träffas igen!!

 

Taggar till entrédörrar

Under hösten 2021 togs nya rutiner fram gällande taggar till vår fastighet.

Detta för att få en säkrare och tryggare hantering. Taggarna har, historiskt sett, varit en komplicerad historia och också dyr för föreningen och vi känner oss därför tvingade att höja priset vid nytillverkning. Taggar beställs from nu via vår förvaltare Niclas Jönsson, niclas.jonsson@riksbyggen.se och tillverkning kommer att ske två gånger per år, april och oktober. Kostnad per tagg blir då 400 kronor. Kostnad för tillverkning av enstaka taggar vid andra tillfällen än april och oktober blir 1 000 kr.

Tänk på att taggarna är en värdesak, lika viktig som nyckeln till lägenheten, och skall därför hanteras med försiktighet. Ny tagg ska egentligen enbart beställas då den gamla gått sönder och då kunna tas bort från vårt system.

Är du i behov av ny tagg är det dags att kontakta Niclas, senast den 30 april ska beställning har skett för att priset 400 kr ska gälla.

 

Garagestäd

Tyvärr kunde vi inte utföra en tillfredsställande städning av garaget som planerats den 1 april, med anledning av att allt för många fordon (både bilar och cyklar) fanns kvar i garaget. Vi önskar att fler uppmärksammar och utför flytt av sina fordon vid framtida städning av vårt garage.

För att om möjlig uppmärksamma fler att flytta sina fordon så kommer vi informera med fler uppsatta lappar men också på hemsida och mejl.

Laddstolpar garage

Intresset för våra installerade laddstolpar i garaget har varit stort. Samtliga sex platserna kommer att vara uthyrda under 2022 och nu är det kö som gäller. Kanske vi får fundera på att installera ytterligare sex platser?

Är du intresserad så gör en intresseanmälan till mail garage@brfhenrik.se 

Våra lokalhyresgäster 

Vista som hyrt två av föreningens fina lokaler kommer att avsluta sin verksamhet och därmed lämna lokalerna. Vistas delägare arbetar på att hitta någon lämplig som vill ta över studion och eventuellt lokalerna. Parallellt har vi i styrelsen gett Industriförmedling/  Bostad &Co i uppdrag att leta efter lämplig hyresgäst. 

Är det så att du som medlem är intresserad av att hyra eller känner någon som letar lokal, kontakta vår ordförande. Anders Börjesson på 070-633 44 19

Vi vill  också passa på att tacka trivselkommittén igen för det fina jobb de gör med att skapa trivsel i våra hus! 

Alla entréer har fått påskris med färggranna fjädrar och vackra ägg. Stort tack till Petra, Lotta och Lina! 

Nu önskar vi i styrelsen, er alla medlemmar, en skön påskhelg!       

  

Anders, Stefan, Tage, Lena, Helene och Anette

Ni kan alltid nå oss via vår e-postlåda info@brfhenrik.se eller fånga oss när vi möts i våra hus.

 

Än en gång vill vi slå ett slag för vår hemsida, https://brfhenrik.se

Där hittar du all information om vår förening som vi tror kan vara till nytta, bland annat bokar du gästlägenheten denna väg. 

 

Vill du veta vad som är på gång så logga in och läs.

========================================================================================================

Hej,

Den 8:e mars hade vi återigen styrelsemöte.

Vi hade bjudit in Anders Krantz och Niklas Jönsson från Riksbyggen för att gå igenom den energiutredning de gjort av vår fastighet. Förslag på avtal och investeringar man kan göra, såsom övervakning av el och värme, och producering av el med solpaneler osv.

Det kommer också utföras spolning och filmning av dräneringsrör, vilket aldrig gjorts sedan husen byggdes. Även översyn av belysningen i trapphusen är beställd.

 

Kompressorn till cykelpumpen är tyvärr sönder men vi försöker laga den annars köper vi en ny.

 

Den 11 maj planerar vi att ha vår stämma. Kallelse kommer senare. Inga motioner har kommit in.

Vi hälsar även nya medlemmar välkomna till vår förening.

 

Om ni har funderingar eller undrar något, sänd gärna ett mejl till: info@brfhenrik.se

 

Hälsningar från styrelsen

Hej,

Den 11 januari hade vi årets första möte med styrelsen.

Återigen har vi återgått till digitalt möte med tanke på smitta som sprider sig.

Vi gick igenom vår ekonomi men vi har inte fått in alla fakturor än så slutligt resultat får vi först till nästa möte.

Det har varit problem med dörrstopparna i garaget men det ska nu vara åtgärdat.

Den 11 maj planerar vi att ha vår stämma. Glöm inte att motioner till stämman ska skickas in senast sista januari.

Allt som oftast har vi problem med att det blir stopp i ledningar och då måste vi ta hit slamsugning för att spola. Vi vill gärna undvika dessa kostnader som antingen föreningen eller bostadsrättsinnehavaren får stå för beroende på var stoppet sitter. Om vi hjälps åt kan vi undvika onödiga kostnader.

Här kommer ett urklipp från en artikel med lite tips för att undvika stopp i våra avlopp.

Fett i avloppet – nej tack!

Har du funderat på vad som händer med fett som spolas ner i avloppet? När fettet kommer ut i avloppsnätet och temperaturen sjunker så stelnar fettet och sätter sig på avloppsledningens väggar. Till slut kan det bli stopp. Därför är det viktigt att inte skölja ner fett i avloppet. Detta gäller fett från fritering och marinader, fett som blir över när vi lagar mat i kastruller och stekpannor, och fett i glasburkar med till exempel soltorkade tomater, tonfisk och fetaost.

Ta hand om fettet så här 

 • Torka alltid upp fett med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.
 • Mindre mängd fett kan hällas i en återförslutningsbar förpackning, som PET- eller mjölkförpackning, och sedan kastas i restavfallet. 
 • Har du större mängd fett kan du fylla i en PET-flaska och lämna till en återvinningscentral.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss på:

info@brfhenrik.se

 

Hälsningar från styrelsen

2021-12-14

I tisdags genomförde styrelsen sitt sista mötet för 2021.

Vi konstaterade att föreningen fått flera nya medlemmar under året och vi passar på att här, lite samlat, hälsa alla hjärtligt välkomna till Brf Henrik.

På mötet pratade vi också om vårt fortsatta arbete med att hantera våra olika vatteninträngningar som vi, liksom ni, börjar bli ganska trötta på.

Något mycket trevligare är att vi nu påbörjat planeringen inför vår nästa föreningsstämma, ni kommer fortlöpande att få information gällande datum för motioner, handlingar och genomförande.

Avslutningsvis vill vi tacka trivselgruppen för ett trevligt glöggmingel!

 

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss.

info@brfhenrik.se

Hälsningar från styrelsen

 

Hej,

Den 27 oktober hade vi en extra föreningsstämma med medlemsmöte på stadsbiblioteket.

Vi var 48 medlemmar närvarande från 32 lägenheter vid vårt möte där vi både hann med medlemsmöte, lite fika och en information kring vad som händer

i vår förening.

Vi behövde uppdatera och förnya våra stadgar och under stämman tog vi ett andra beslut om nya stadgar för föreningen.

Under medlemsinformationen tog vi upp vårt resultat, prognos och budget. Vi kan nu redovisa ett plusresultat vilket vi är väldigt nöjda med. Våra månadsavgifter kommer att höjas med 2% vilket kommer att bidra till att vi kan göra nödvändiga avsättning för framtida renovering samtidigt som vi kommer att ha ett plusresultat.

Våra lån i föreningen uppgår till ca 70 miljoner. Vi har omförhandlat våra lån och har nu en snittränta på låga 0,76%. Alla gamla lån med hög ränta är nu borta och framöver kommer vi att använda överskottet i föreningen till att öka amorteringsgraden.

Vi har uppdaterat vår underhållsplan för huset och avsättningar kommer att göras vilket möjliggör att vi kan utföra underhåll med ca 50 miljoner de närmsta 30 åren.

Vår kassör Anette har gjort en jämförelse av vår ekonomi med fyra andra föreningar i närområdet för att se hur vi ligger till med årsavgifter, låneskuld och fritt eget kapital. I bilderna som följer med kan vi se att vi ligger ganska lika i årsavgift. Vår låneskuld är högre vilket är kopplat till de höga räntor vi haft på våra gamla lån och vi har därför inte kunnat amortera i samma grad som andra föreningar.

Laddstolparna i vårt garage är nu installerade men det återstår att få mjukvara installerat innan allt är färdigt.

Flera av våra medlemmar vill glasa in sin balkong. Det bygglov som fanns från början på huset för inglasning har gått ut så det är upp till varje medlem att söka nytt bygglov för sin inglasning av balkong.

Christian Nilsson kommer även i år att hjälpa de som vill byta filter i lägenheten. Han kommer att sätta upp lappar i trappuppgångar där ni kan anmäla ert intresse.

Frågor togs upp om installation av solceller i vår förening. Vår grannförening Villa Real håller på att göra en utredning för sin förening och eventuellt kommer vi att samordna en installation. Vi har gjort en större investering i återvinningsanläggning vilket har sparat oss många kilowatt vilket är bra när nu elpriset ökar.

Nytt avtal är tecknat med Telia. För att inte kostnaden för alla boende skulle öka valde vi att teckna paket Lagom i stället för Stor. Det innebär att alla fått en sänkning med 80 kr per månad. Den som vill ha fler kanaler kan välja att själv teckna Paket Stor med Telia.

Vi informerade om att vi har problem med vatten som tränger in i fastigheten. Arbete med att lösa problemen pågår tillsammans med Riksbyggen.

Sista bilden visar ett förslag på en överbyggd terrass på vår innegård som vi har planerat ihop med Villa Real. Alla såg positivt på förslaget och beroende på kostnad och utrymme i vår ekonomi kommer vi att gå vidare med detta.

OBS! Den 4 december planerar vår festkommitté en gemensam samling med glögg på innergården. Mer information kommer. Vi hälsar alla välkomna!

Titta gärna igenom bilderna som också ger en bra information från mötet.

21-10-27 Medlemsmöte Brf Henrik

Styrelsen

21-09-14

Hej,

Till vårt styrelsemöte den 14 september har vi fått in en förfrågan från en av våra medlemmar kring fönsterhandtag som kärvar. Vi vill tipsa om att köpa silikonspray eller liknande. Öppna fönstret och spraya på undersidan av handtagsmekanismen. När det gäller balkongdörren kan du öppna dörren och spraya på ovansidan av dörren i mekanismen. Dra handtaget upp och ner några gånger innan du stänger. Efter det brukar det vara lätt att öppna och stänga igen.

Vi kommer att installera dörrstoppar på dörrarna nere i källaren. Då kan vi ställa upp dörrarna när vi ska gå igenom med kassar eller annat.

I vissa hörn i källaren har det börjat tränga igenom fukt. Vi har det under uppsikt och för åtgärd.

Hälsningar

Styrelsen

2021-06-18

Hej i sommarvärmen 🌞.

Inför midsommarhelgen passar vi på att putsa och rengöra alla trapphusfönster (dessa går inte att öppna inifrån) samt vissa andra fönster i brf Henrik. Vi har också tillsammans med våra grannar i brf Villa Real haft möte om vår gård. De nyplanterade växterna har tagit sig. Och fortsatta förbättringar diskuteras. Njut nu av vår gård och sommarvärmen.

Vi önskar alla en skön och avkopplande midsommar 🌻.

Styrelsen

INFOBLAD 2021-06-08

Hej!

Den 11 juni hade styrelse sista styrelsemötet innan sommaren. Fram till nu har vi haft alla våra möten digitalt men förhoppningsvis med vaccinering och ett avtagande av smittspridning kan vi träffas fysiskt till hösten.

Vid mötet gick vi blad annat igenom lån som snart förfaller. Styrelsen har gjort en rundförfrågan till flera banker och vi väljer det förslag som ger oss lägst kostnad.

Vårt avtal med Riksbyggen går ut och även här har styrelsen gjort en förfrågan till fler förvaltare för att jämföra pris och innehåll. Med det som underlag har vi beslutat att fortsätta vårt avtal med Riksbyggen i ytterligare två år.

Den 18 juni kommer det att utföras fönstertvätt på WG3.

Till hösten kommer vi att bjuda in alla till ett medlemsmöte. Där tänker vi oss att ge mer information kring föreningens ekonomi mm. Vi hoppas att alla har intresse av det som sker i vår förening och vill delta på vårt möte.

Till sist vill vi i styrelsen önska alla en glad midsommar och en härlig sommar!

 

Hälsningar Styrelsen

INFOBLAD 2021-05-11

Hej alla medlemmar!

I dag skriver jag Lena min första information som ny sekreterare i föreningen. Jag hoppas att ni läser vår hemsida. Här kan ni följa de frågor vi hanterar i styrelsen.

Vid mötet den 11 maj gick vi igenom vår ekonomi och vi ser ett litet plus. Den kalla delen av året som vi lämnat bakom oss har kostat oss mer än budget men tack vare att vi nu betalar minder för våra lån ser det bra ut och om inget annat oförutsett händer kommer vi att hålla budget.

Vi har problem med utifrån kommande fuktgenomslag i en lägenhet i C-huset som vi kommer att behöva åtgärda.

Vi tycker att det fungerar mycket bra med vår förvaltare Riksbyggen men kommer ändå att göra en förfrågan till andra förvaltare för att få en prisjämförelse.

Ansvarsfördelningarna i styrelsen har gåtts igenom och när vi gjort justeringar kommer det att läggas ut här på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Hej medlemmar!

I onsdags kväll den 28 april genomfördes Brf Henriks årsstämma, i år i form av poströstningsstämma. De som deltog på stämman, enligt gällande restriktioner, var ordförande för stämman, Dag Hultefors, stämmans sekreterare Stefan Yngstrand, två rösträknare tillika justerare, Elisabeth Malmberg och Lotta Landén, styrelsens ordförande Anders Börjesson och styrelsens kassör Anette Mellgren. 

Av våra 79 röstberättigade medlemmar hade 34 poströstat. Alla punkter röstades igenom med 100% ja-röster. Förslag till nya stadgar röstades alltså igenom med 100% ja, vid första stämman. Stadgarna måste antas på två på varandra följande stämmor med minst 51% ja på första stämman och 67% ja på andra stämman.

Årets stämmoprotokoll finns publicerat på Brf Henriks hemsida under Document (Årsstämma 2021) eller klicka på länk.—> Stämmoprotokoll/

 

 

Vår förhoppning är att kunna genomföra en extra stämma under hösten där stadgarna beslutas. 

I samband med denna extra stämma hoppas vi kunna ha en informationskväll där vi kan få möjlighet att informera om vår föreningen och diskutera intressanta frågor.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss på info@brfhenrik.se

Hälsningar från styrelsen

2021-04-19

Ämne: Information angående avfallssortering med den gröna påsen.

Hej,

Jag skriver för att informera er och era medlemmar/hyresgäster om att vi på HEM sedan en tid testar ny uppställningsplats för kärlen för matavfallsinsamlingen för boende på Nissastrand. Tidigare hade vi en container bakom Coop Gamletull där de som ville bidra till matavfallsinsamlingen kunde slänga sina gröna matavfallspåsar. Efter önskemål från boende om att slippa gå så långt har vi avtalat med FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, om att få ställa matavfallskärlen vid deras återvinningsstation för förpackningar intill vägen på Coops framsida, alltså något närmare bostäderna.

Dessa kärl är märkta med dekaler för just gröna påsen och matavfall. Överenskommelsen med FTI gäller under förutsättning att sorteringen sköts och maten inte hamnar i deras förpackningsinsamling.

Vi hoppas det underlättar i ert miljöarbete.

Har ni frågor om något är det bara att slå en signal.

Vänliga hälsningar

Mikael Strand
Säljare – Bostadsrättsföreningar

2021-04-13

Hej medlemmar!

Då har vi genomfört sista styrelsemötet före årets föreningsstämma.

Alla har fått stämmo-handlingar, och medföljande information, i sina postfack. Nu vill vi bara påminna er alla om att poströsta senast tisdagen den 27 april genom att lägga undertecknade handlingar i förenings postfack som ni hittar i Westerbergs gata 7.

Vi har ännu inte fått någon tidsplan för installation av våra laddstolpar. När tidsplanen ligger klar så kommer garageansvarig (Heléne) att kontakta de medlemmar som hyr berörda garageplatser. Det kommer ju att bli en del byten för att möjliggöra för de som önskar el-plats att få tillgång till laddstationerna.

Till sist så måste vi tyvärr meddela att trivsel kommittén kommit överens med Villa Real om att ställa in sommarfesten…men håll ut, vi sätter nu vårt hopp till årets glöggmingel som redan är bokat till 4/12. Vi håller tummarna för att vi då kan ses på vår innergård igen.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss på info@brfhenrik.se

Hälsningar från styrelsen

2021-03-16

Hej medlemmar!

Tisdag kväll och vi har just avslutat mars månads styrelsemöte.

Denna kväll har vi avhandlat ett antal mycket varierande punkter, bl a tog vi beslut om att erbjuda alla medlemmar en ny brandvarnare. Några har kanske bytt nyligen och då kommer man naturligtvis att kunna avböja detta erbjudande. Sen pratade vi om arbetet med laddstolpar i garaget, det kommer att bli sex platser och vill man ha en av dessa går det nu att göra en intresseanmälan till mail garage@brfhenrik.se

En sak som oroar oss är att vår förvaltare upptäckt vattengenomträngning på 3 ställen i garage/källarnivå. Vi återkommer med info när vi vet mer.

På förra mötet tog vi upp att vi hade ett antal avtal att omförhandla, inom kort kommer det ut ett infoblad med mer info gällande vår framtida omförhandling gällande bredband och tv-utbud. 

Till sist pratade vi om kommande årsstämma som kommer att bli en poströstnings-stämma. Mer info hittar du här på hemsidan under ”Om föreningen/Årsstämma”.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss på info@brfhenrik.se

 

Hälsningar från styrelsen

2021-02-14

Hej medlemmar!

I veckan hade styrelsen sitt februarimöte och naturligtvis pratade vi en hel del om vår kommande årsstämma och vilka alternativ vi har för att genomföra denna mitt under en pandemi. Vi håller på att undersöka hur vi bäst kan gå tillväga och återkommer inom kort med mer info om hur det kommer att bli.

Några andra punkter som också var uppe var t ex det fortsatta arbetet med att installera laddstolpar i garaget, uppdatering av avtal som håller på att löpa ut samt vårt goda samarbete med vår grannförening Villa Real.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss.

info@brfhenrik.se

Hälsningar från styrelsen

Infoblad 2021-01-17

Hej alla medlemmar!

Lite snabb information som kom fram under sista styrelsemötet.

 • Vi har beslutat att anta HEM:s offert angående ladd-stolpar i garaget och installation kommer att ske under 2021.
 • Ni som har motioner till stämman ber vi skicka in dem snarast. Helst innan 31 januari 2021.
 • Fråga har kommit upp angående Telias TV-boxar. Uppgradering och byte ingår ej i avtalet utan det får medlemmar själv stå för. Dock skall avtalet omförhandlas i september 2021. Förutsätter att vi då byter/uppgraderar till ny utrustning. Installation sker under 2022.

Hälsningar från styrelsen

Infoblad 2020-05-17

Hej!

Sköna maj har anlänt men ute är det isande vindar och regnskurar, det påminner mer om aprilväder. Förhoppningsvis så anländer solen och värmen snart.
Vid den här tiden så brukar vi kunna sitta på våra balkonger och njuta men i år får vi vänta lite längre. Vi brukar också då påminna om att vid vistelsen på balkongen visa hänsyn till varandra, till exempel ljudvolym eller annat som kan orsaka olägenheter för dina grannar.
Vi får ofta frågor kring vad som gäller vid renovering av lägenheter i en bostadsrätt och det är så att vissa ändringar kräver styrelsens tillstånd. Det framgår av såväl lag som våra normalstadgar. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten
Ingrepp i en bärande konstruktion är till exempel att ta bort en bärande vägg. Att sätta igen dörrar, ta bort icke bärande väggar eller sätta upp extra väggar anses däremot oftast inte som en väsentlig ändring och kan därför ofta göras utan tillstånd av styrelsen. Är du osäker är det dock alltid bäst att fråga!
Köks och badrumsrenoveringar påverkar nästan alltid befintliga ledningar och kräver därför styrelsens tillstånd.
För dig som boende gäller det att visa hur renoveringen ska gå till. Föreningen har rätt att kräva att ändringarna utförs fackmannamässigt. Att ombyggnationen sker fackmannamässigt kan du till exempel visa genom någon form av utlåtande eller intyg.

Hälsningar från styrelsen

 

Infoblad 2020-02-15

Hej alla medlemmar!

Denna gång börjar vi medlemsbladet med att informera om att vi (tillsammans med Villa
Real) har köpt in en robotgräsklippare, som ska, när det blir säsong, klippa vår gräsmatta.
Anledningen till inköpet är att vi vill bidra till en bättre miljö men även att det kommer spara
pengar eftersom vi inte längre behöver beställa den tjänsten.
När vårt hus var nybyggt så ansökte några medlemmar i vår förening bygglov för inglasning
av balkonger, som sedan fler har anslutit sig till och därmed delat på kostnaden för
bygglovet. Nu har bygglovet gått ut så om någon i framtiden är intresserad av inglasning så
måste vederbörande söka nytt bygglov. Kostnaden får den eller de som önskar inglasning stå
för själva. Om man har frågor kring hantering och sökande av bygglov så kan Göran
Henrysson i styrelsen bistå med råd.
Då huset nu är hela 10 år så börjar en del vitvaror ge upp så därför passar vi på att påminna
om att alla medlemmar har rabatt hos Kökscentrum på Verkstadsgatan. De kan även hjälpa
till med hemkörning och installation.
Vatteninträngning i vår fastighet
I brf Henriks hus som ligger inne på gården mot Nissan har vi problem. I några av
lägenheterna har fukt och vatten tagit sig in i väggkonstruktionen. För att avhjälpa detta
vände vi oss till en konstruktör som förstår sig på hur hus är byggda. I förra veckan var vi på
plats för undersökningar. Beslut har nu tagits om hur vi skall försöka avhjälpa problemen.
Inom kort kommer mer information till berörda om tider och kring vad som ska göras.

Hälsningar från styrelsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hej,

Den 8:e mars hade vi återigen styrelsemöte.

Vi hade bjudit in Anders Krantz och Niklas Jönsson från Riksbyggen för att gå igenom den energiutredning de gjort av vår fastighet. Förslag på avtal och investeringar man kan göra, såsom övervakning av el och värme, och producering av el med solpaneler osv.

Det kommer också utföras spolning och filmning av dräneringsrör, vilket aldrig gjorts sedan husen byggdes. Även översyn av belysningen i trapphusen är beställd.

 

Kompressorn till cykelpumpen är tyvärr sönder men vi försöker laga den annars köper vi en ny.

 

Den 11 maj planerar vi att ha vår stämma. Kallelse kommer senare. Inga motioner har kommit in.

Vi hälsar även nya medlemmar välkomna till vår förening.

 

Om ni har funderingar eller undrar något, sänd gärna ett mejl till: info@brfhenrik.se

 

Hälsningar från styrelsen

Login to your account