Hej,

Den 11 januari hade vi årets första möte med styrelsen.

Återigen har vi återgått till digitalt möte med tanke på smitta som sprider sig.

Vi gick igenom vår ekonomi men vi har inte fått in alla fakturor än så slutligt resultat får vi först till nästa möte.

Det har varit problem med dörrstopparna i garaget men det ska nu vara åtgärdat.

Den 11 maj planerar vi att ha vår stämma. Glöm inte att motioner till stämman ska skickas in senast sista januari.

Allt som oftast har vi problem med att det blir stopp i ledningar och då måste vi ta hit slamsugning för att spola. Vi vill gärna undvika dessa kostnader som antingen föreningen eller bostadsrättsinnehavaren får stå för beroende på var stoppet sitter. Om vi hjälps åt kan vi undvika onödiga kostnader.

Här kommer ett urklipp från en artikel med lite tips för att undvika stopp i våra avlopp.

Fett i avloppet – nej tack!

Har du funderat på vad som händer med fett som spolas ner i avloppet? När fettet kommer ut i avloppsnätet och temperaturen sjunker så stelnar fettet och sätter sig på avloppsledningens väggar. Till slut kan det bli stopp. Därför är det viktigt att inte skölja ner fett i avloppet. Detta gäller fett från fritering och marinader, fett som blir över när vi lagar mat i kastruller och stekpannor, och fett i glasburkar med till exempel soltorkade tomater, tonfisk och fetaost.

Ta hand om fettet så här 

  • Torka alltid upp fett med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.
  • Mindre mängd fett kan hällas i en återförslutningsbar förpackning, som PET- eller mjölkförpackning, och sedan kastas i restavfallet. 
  • Har du större mängd fett kan du fylla i en PET-flaska och lämna till en återvinningscentral.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss på:

info@brfhenrik.se

 

Hälsningar från styrelsen

2021-12-14

I tisdags genomförde styrelsen sitt sista mötet för 2021.

Vi konstaterade att föreningen fått flera nya medlemmar under året och vi passar på att här, lite samlat, hälsa alla hjärtligt välkomna till Brf Henrik.

På mötet pratade vi också om vårt fortsatta arbete med att hantera våra olika vatteninträngningar som vi, liksom ni, börjar bli ganska trötta på.

Något mycket trevligare är att vi nu påbörjat planeringen inför vår nästa föreningsstämma, ni kommer fortlöpande att få information gällande datum för motioner, handlingar och genomförande.

Avslutningsvis vill vi tacka trivselgruppen för ett trevligt glöggmingel!

 

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss.

info@brfhenrik.se

Hälsningar från styrelsen

 

Hej,

Den 27 oktober hade vi en extra föreningsstämma med medlemsmöte på stadsbiblioteket.

Vi var 48 medlemmar närvarande från 32 lägenheter vid vårt möte där vi både hann med medlemsmöte, lite fika och en information kring vad som händer

i vår förening.

Vi behövde uppdatera och förnya våra stadgar och under stämman tog vi ett andra beslut om nya stadgar för föreningen.

Under medlemsinformationen tog vi upp vårt resultat, prognos och budget. Vi kan nu redovisa ett plusresultat vilket vi är väldigt nöjda med. Våra månadsavgifter kommer att höjas med 2% vilket kommer att bidra till att vi kan göra nödvändiga avsättning för framtida renovering samtidigt som vi kommer att ha ett plusresultat.

Våra lån i föreningen uppgår till ca 70 miljoner. Vi har omförhandlat våra lån och har nu en snittränta på låga 0,76%. Alla gamla lån med hög ränta är nu borta och framöver kommer vi att använda överskottet i föreningen till att öka amorteringsgraden.

Vi har uppdaterat vår underhållsplan för huset och avsättningar kommer att göras vilket möjliggör att vi kan utföra underhåll med ca 50 miljoner de närmsta 30 åren.

Vår kassör Anette har gjort en jämförelse av vår ekonomi med fyra andra föreningar i närområdet för att se hur vi ligger till med årsavgifter, låneskuld och fritt eget kapital. I bilderna som följer med kan vi se att vi ligger ganska lika i årsavgift. Vår låneskuld är högre vilket är kopplat till de höga räntor vi haft på våra gamla lån och vi har därför inte kunnat amortera i samma grad som andra föreningar.

Laddstolparna i vårt garage är nu installerade men det återstår att få mjukvara installerat innan allt är färdigt.

Flera av våra medlemmar vill glasa in sin balkong. Det bygglov som fanns från början på huset för inglasning har gått ut så det är upp till varje medlem att söka nytt bygglov för sin inglasning av balkong.

Christian Nilsson kommer även i år att hjälpa de som vill byta filter i lägenheten. Han kommer att sätta upp lappar i trappuppgångar där ni kan anmäla ert intresse.

Frågor togs upp om installation av solceller i vår förening. Vår grannförening Villa Real håller på att göra en utredning för sin förening och eventuellt kommer vi att samordna en installation. Vi har gjort en större investering i återvinningsanläggning vilket har sparat oss många kilowatt vilket är bra när nu elpriset ökar.

Nytt avtal är tecknat med Telia. För att inte kostnaden för alla boende skulle öka valde vi att teckna paket Lagom i stället för Stor. Det innebär att alla fått en sänkning med 80 kr per månad. Den som vill ha fler kanaler kan välja att själv teckna Paket Stor med Telia.

Vi informerade om att vi har problem med vatten som tränger in i fastigheten. Arbete med att lösa problemen pågår tillsammans med Riksbyggen.

Sista bilden visar ett förslag på en överbyggd terrass på vår innegård som vi har planerat ihop med Villa Real. Alla såg positivt på förslaget och beroende på kostnad och utrymme i vår ekonomi kommer vi att gå vidare med detta.

OBS! Den 4 december planerar vår festkommitté en gemensam samling med glögg på innergården. Mer information kommer. Vi hälsar alla välkomna!

Titta gärna igenom bilderna som också ger en bra information från mötet.

21-10-27 Medlemsmöte Brf Henrik

Styrelsen

21-09-14

Hej,

Till vårt styrelsemöte den 14 september har vi fått in en förfrågan från en av våra medlemmar kring fönsterhandtag som kärvar. Vi vill tipsa om att köpa silikonspray eller liknande. Öppna fönstret och spraya på undersidan av handtagsmekanismen. När det gäller balkongdörren kan du öppna dörren och spraya på ovansidan av dörren i mekanismen. Dra handtaget upp och ner några gånger innan du stänger. Efter det brukar det vara lätt att öppna och stänga igen.

Vi kommer att installera dörrstoppar på dörrarna nere i källaren. Då kan vi ställa upp dörrarna när vi ska gå igenom med kassar eller annat.

I vissa hörn i källaren har det börjat tränga igenom fukt. Vi har det under uppsikt och för åtgärd.

Hälsningar

Styrelsen

2021-06-18

Hej i sommarvärmen 🌞.

Inför midsommarhelgen passar vi på att putsa och rengöra alla trapphusfönster (dessa går inte att öppna inifrån) samt vissa andra fönster i brf Henrik. Vi har också tillsammans med våra grannar i brf Villa Real haft möte om vår gård. De nyplanterade växterna har tagit sig. Och fortsatta förbättringar diskuteras. Njut nu av vår gård och sommarvärmen.

Vi önskar alla en skön och avkopplande midsommar 🌻.

Styrelsen

INFOBLAD 2021-06-08

Hej!

Den 11 juni hade styrelse sista styrelsemötet innan sommaren. Fram till nu har vi haft alla våra möten digitalt men förhoppningsvis med vaccinering och ett avtagande av smittspridning kan vi träffas fysiskt till hösten.

Vid mötet gick vi blad annat igenom lån som snart förfaller. Styrelsen har gjort en rundförfrågan till flera banker och vi väljer det förslag som ger oss lägst kostnad.

Vårt avtal med Riksbyggen går ut och även här har styrelsen gjort en förfrågan till fler förvaltare för att jämföra pris och innehåll. Med det som underlag har vi beslutat att fortsätta vårt avtal med Riksbyggen i ytterligare två år.

Den 18 juni kommer det att utföras fönstertvätt på WG3.

Till hösten kommer vi att bjuda in alla till ett medlemsmöte. Där tänker vi oss att ge mer information kring föreningens ekonomi mm. Vi hoppas att alla har intresse av det som sker i vår förening och vill delta på vårt möte.

Till sist vill vi i styrelsen önska alla en glad midsommar och en härlig sommar!

 

Hälsningar Styrelsen

INFOBLAD 2021-05-11

Hej alla medlemmar!

I dag skriver jag Lena min första information som ny sekreterare i föreningen. Jag hoppas att ni läser vår hemsida. Här kan ni följa de frågor vi hanterar i styrelsen.

Vid mötet den 11 maj gick vi igenom vår ekonomi och vi ser ett litet plus. Den kalla delen av året som vi lämnat bakom oss har kostat oss mer än budget men tack vare att vi nu betalar minder för våra lån ser det bra ut och om inget annat oförutsett händer kommer vi att hålla budget.

Vi har problem med utifrån kommande fuktgenomslag i en lägenhet i C-huset som vi kommer att behöva åtgärda.

Vi tycker att det fungerar mycket bra med vår förvaltare Riksbyggen men kommer ändå att göra en förfrågan till andra förvaltare för att få en prisjämförelse.

Ansvarsfördelningarna i styrelsen har gåtts igenom och när vi gjort justeringar kommer det att läggas ut här på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Hej medlemmar!

I onsdags kväll den 28 april genomfördes Brf Henriks årsstämma, i år i form av poströstningsstämma. De som deltog på stämman, enligt gällande restriktioner, var ordförande för stämman, Dag Hultefors, stämmans sekreterare Stefan Yngstrand, två rösträknare tillika justerare, Elisabeth Malmberg och Lotta Landén, styrelsens ordförande Anders Börjesson och styrelsens kassör Anette Mellgren. 

Av våra 79 röstberättigade medlemmar hade 34 poströstat. Alla punkter röstades igenom med 100% ja-röster. Förslag till nya stadgar röstades alltså igenom med 100% ja, vid första stämman. Stadgarna måste antas på två på varandra följande stämmor med minst 51% ja på första stämman och 67% ja på andra stämman.

Årets stämmoprotokoll finns publicerat på Brf Henriks hemsida under Document (Årsstämma 2021) eller klicka på länk.—> Stämmoprotokoll/

 

 

Vår förhoppning är att kunna genomföra en extra stämma under hösten där stadgarna beslutas. 

I samband med denna extra stämma hoppas vi kunna ha en informationskväll där vi kan få möjlighet att informera om vår föreningen och diskutera intressanta frågor.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss på info@brfhenrik.se

Hälsningar från styrelsen

2021-04-19

Ämne: Information angående avfallssortering med den gröna påsen.

Hej,

Jag skriver för att informera er och era medlemmar/hyresgäster om att vi på HEM sedan en tid testar ny uppställningsplats för kärlen för matavfallsinsamlingen för boende på Nissastrand. Tidigare hade vi en container bakom Coop Gamletull där de som ville bidra till matavfallsinsamlingen kunde slänga sina gröna matavfallspåsar. Efter önskemål från boende om att slippa gå så långt har vi avtalat med FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, om att få ställa matavfallskärlen vid deras återvinningsstation för förpackningar intill vägen på Coops framsida, alltså något närmare bostäderna.

Dessa kärl är märkta med dekaler för just gröna påsen och matavfall. Överenskommelsen med FTI gäller under förutsättning att sorteringen sköts och maten inte hamnar i deras förpackningsinsamling.

Vi hoppas det underlättar i ert miljöarbete.

Har ni frågor om något är det bara att slå en signal.

Vänliga hälsningar

Mikael Strand
Säljare – Bostadsrättsföreningar

2021-04-13

Hej medlemmar!

Då har vi genomfört sista styrelsemötet före årets föreningsstämma.

Alla har fått stämmo-handlingar, och medföljande information, i sina postfack. Nu vill vi bara påminna er alla om att poströsta senast tisdagen den 27 april genom att lägga undertecknade handlingar i förenings postfack som ni hittar i Westerbergs gata 7.

Vi har ännu inte fått någon tidsplan för installation av våra laddstolpar. När tidsplanen ligger klar så kommer garageansvarig (Heléne) att kontakta de medlemmar som hyr berörda garageplatser. Det kommer ju att bli en del byten för att möjliggöra för de som önskar el-plats att få tillgång till laddstationerna.

Till sist så måste vi tyvärr meddela att trivsel kommittén kommit överens med Villa Real om att ställa in sommarfesten…men håll ut, vi sätter nu vårt hopp till årets glöggmingel som redan är bokat till 4/12. Vi håller tummarna för att vi då kan ses på vår innergård igen.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss på info@brfhenrik.se

Hälsningar från styrelsen

2021-03-16

Hej medlemmar!

Tisdag kväll och vi har just avslutat mars månads styrelsemöte.

Denna kväll har vi avhandlat ett antal mycket varierande punkter, bl a tog vi beslut om att erbjuda alla medlemmar en ny brandvarnare. Några har kanske bytt nyligen och då kommer man naturligtvis att kunna avböja detta erbjudande. Sen pratade vi om arbetet med laddstolpar i garaget, det kommer att bli sex platser och vill man ha en av dessa går det nu att göra en intresseanmälan till mail garage@brfhenrik.se

En sak som oroar oss är att vår förvaltare upptäckt vattengenomträngning på 3 ställen i garage/källarnivå. Vi återkommer med info när vi vet mer.

På förra mötet tog vi upp att vi hade ett antal avtal att omförhandla, inom kort kommer det ut ett infoblad med mer info gällande vår framtida omförhandling gällande bredband och tv-utbud. 

Till sist pratade vi om kommande årsstämma som kommer att bli en poströstnings-stämma. Mer info hittar du här på hemsidan under ”Om föreningen/Årsstämma”.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss på info@brfhenrik.se

 

Hälsningar från styrelsen

2021-02-14

Hej medlemmar!

I veckan hade styrelsen sitt februarimöte och naturligtvis pratade vi en hel del om vår kommande årsstämma och vilka alternativ vi har för att genomföra denna mitt under en pandemi. Vi håller på att undersöka hur vi bäst kan gå tillväga och återkommer inom kort med mer info om hur det kommer att bli.

Några andra punkter som också var uppe var t ex det fortsatta arbetet med att installera laddstolpar i garaget, uppdatering av avtal som håller på att löpa ut samt vårt goda samarbete med vår grannförening Villa Real.

Om du har frågor, funderingar eller annat du vill framföra är du välkommen att maila oss.

info@brfhenrik.se

Hälsningar från styrelsen

Infoblad 2021-01-17

Hej alla medlemmar!

Lite snabb information som kom fram under sista styrelsemötet.

  • Vi har beslutat att anta HEM:s offert angående ladd-stolpar i garaget och installation kommer att ske under 2021.
  • Ni som har motioner till stämman ber vi skicka in dem snarast. Helst innan 31 januari 2021.
  • Fråga har kommit upp angående Telias TV-boxar. Uppgradering och byte ingår ej i avtalet utan det får medlemmar själv stå för. Dock skall avtalet omförhandlas i september 2021. Förutsätter att vi då byter/uppgraderar till ny utrustning. Installation sker under 2022.

Hälsningar från styrelsen

Infoblad 2020-05-17

Hej!

Sköna maj har anlänt men ute är det isande vindar och regnskurar, det påminner mer om aprilväder. Förhoppningsvis så anländer solen och värmen snart.
Vid den här tiden så brukar vi kunna sitta på våra balkonger och njuta men i år får vi vänta lite längre. Vi brukar också då påminna om att vid vistelsen på balkongen visa hänsyn till varandra, till exempel ljudvolym eller annat som kan orsaka olägenheter för dina grannar.
Vi får ofta frågor kring vad som gäller vid renovering av lägenheter i en bostadsrätt och det är så att vissa ändringar kräver styrelsens tillstånd. Det framgår av såväl lag som våra normalstadgar. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten
Ingrepp i en bärande konstruktion är till exempel att ta bort en bärande vägg. Att sätta igen dörrar, ta bort icke bärande väggar eller sätta upp extra väggar anses däremot oftast inte som en väsentlig ändring och kan därför ofta göras utan tillstånd av styrelsen. Är du osäker är det dock alltid bäst att fråga!
Köks och badrumsrenoveringar påverkar nästan alltid befintliga ledningar och kräver därför styrelsens tillstånd.
För dig som boende gäller det att visa hur renoveringen ska gå till. Föreningen har rätt att kräva att ändringarna utförs fackmannamässigt. Att ombyggnationen sker fackmannamässigt kan du till exempel visa genom någon form av utlåtande eller intyg.

Hälsningar från styrelsen

 

Infoblad 2020-02-15

Hej alla medlemmar!

Denna gång börjar vi medlemsbladet med att informera om att vi (tillsammans med Villa
Real) har köpt in en robotgräsklippare, som ska, när det blir säsong, klippa vår gräsmatta.
Anledningen till inköpet är att vi vill bidra till en bättre miljö men även att det kommer spara
pengar eftersom vi inte längre behöver beställa den tjänsten.
När vårt hus var nybyggt så ansökte några medlemmar i vår förening bygglov för inglasning
av balkonger, som sedan fler har anslutit sig till och därmed delat på kostnaden för
bygglovet. Nu har bygglovet gått ut så om någon i framtiden är intresserad av inglasning så
måste vederbörande söka nytt bygglov. Kostnaden får den eller de som önskar inglasning stå
för själva. Om man har frågor kring hantering och sökande av bygglov så kan Göran
Henrysson i styrelsen bistå med råd.
Då huset nu är hela 10 år så börjar en del vitvaror ge upp så därför passar vi på att påminna
om att alla medlemmar har rabatt hos Kökscentrum på Verkstadsgatan. De kan även hjälpa
till med hemkörning och installation.
Vatteninträngning i vår fastighet
I brf Henriks hus som ligger inne på gården mot Nissan har vi problem. I några av
lägenheterna har fukt och vatten tagit sig in i väggkonstruktionen. För att avhjälpa detta
vände vi oss till en konstruktör som förstår sig på hur hus är byggda. I förra veckan var vi på
plats för undersökningar. Beslut har nu tagits om hur vi skall försöka avhjälpa problemen.
Inom kort kommer mer information till berörda om tider och kring vad som ska göras.

Hälsningar från styrelsen

Login to your account