Brf Henrik Styrelsemöte februari 2024

På februari månads styrelsemöte beslutades att beställa brytskydd till samtliga garage- och förrådsdörrar som kan nås via våra entréer från gatan. Vi hoppas att denna åtgärd kan både avskräcka från, och förhindra, inbrott i våra utrymmen. I Westerbergs gata 13, där håltagning gjorts i väggen, kommer ett galler att sättas upp.

På december månads möte tog styrelsen beslut om att uppdatera befintligt passagesystem. Efter ytterligare input och information från sakkunniga bestämde vi nu att istället byta ut vårt gamla passagesystem och installera ett helt nytt, och modernare, system. Nu hoppas vi att vi kan få detta installerat så snart som möjligt, och att det kommer att fungera och serva oss i många år framöver.

Tack för att du informerar dig om styrelsens beslut här på hemsidan!

/Styrelsen

Brf Henrik Styrelsemöte januari 2024

 
Vid 2024 års första styrelsemöte pratade vi bland annat om de inbrottsförsök vi haft som resulterat i brytmärken på flera av våra källardörrar.
Vad vi vet har ingen lyckats att ta sig in i garage eller förråd, men vi uppmanar alla medlemmar att vara vaksamma och inte släppa in obehöriga i våra trapphus. Vi kommer att be Riksbyggen att åtgärda genom att återställa, alternativt förstärka, de mest utsatta dörrarna.
Tack till alla som meddelar oss när ni upptäcker att något inte står rätt till!
 
På mötet började vi också att planera inför årets föreningsstämma. Preliminärt datum satte vi till tisdagen 14 maj, mer information kommer när det närmar sig. Vi vill dock göra alla uppmärksamma på att motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
 
Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året, och tackar för att du söker information här på hemsidan!
/Styrelsen

Brf Henrik Styrelsemöte december 2023

 

Andra tisdagen i december hade styrelsen sitt sista möte för året.

Först på mötet hade vi besök av vår valberedning, och om någon är intresserad av att engagera sig i föreningens styrelsearbete så är du/ni välkomna att ta kontakt med Britt-Marie Gustafsson, Göran Henrysson eller Ingmar Kärrsten.

 

Därefter diskuterade vi värmeoptimering, vatteninträngning och slutligen tog vi beslut om den uppdatering som ska beställas för vårt passagesystem (porttelefoner).

Sedan önskade vi varandra en god jul och ett gott nytt år.

 

Tack för att du söker information här på hemsidan!

/Styrelsen

Brf Henrik Styrelsemöte november 2023
 
Till november månads styrelsemöte så hade Riksbyggen hjälpt oss att plocka fram ett förslag till budget 2024. I denna har man tagit höjd för räntor på 5% och i nuläget ser det ut som att den går ihop. Mer info kring detta kommer på årsmötet under våren.
Gällande vårt passagesystem (porttelefoner) så har vi fått in två förslag/offerter på uppdatering, vi kommer inom kort att vara redo att ta beslut om vilket alternativ vi går vidare med.
På mötet tog vi beslut att höja hyran för gästlägenheten med 25 kr, det innebär att vi landar på 250 kr/dygn. Denna höjning börjar gälla från och med årsskiftet.
 
”Save the date”:
Slutligen vill vi hälsa från trivselgruppen att årets julmingel kommer att gå av stapeln på innegården söndagen den 17 december kl 16.00.
Boka i era kalendrar!
 
Tack för att du söker information här på hemsidan!
/Styrelsen

Oktober 2023
Konstituering av styrelsen
På oktober månads styrelsemöte fick styrelsen, av förekommen anledning, konstituera sig på
nytt. Fram till nästa årsmöte fördelas uppdragen i styrelsen enligt nedan:
Stefan Yngstrand, ordförande
Stefan Hallén, vice ordförande
Katarina Svenson, kassör
Tage Svensson, sekreterare
Heléne Malmström, suppleant

Beslutad hyreshöjning
Med bakgrund av redovisade kostnader under ekonomi-fliken har styrelsen beslutat om hyreshöjning
med 5% från och med årsskiftet. Ränteläget, och framtida omskrivningar av lån, gör att vi
redan nu förvarnar om eventuell ytterligare höjning under 2024.
Våra porttelefoner
Som flera av er redan känner till så har vi problem med våra porttelefoner i ett par
trappuppgångar. Protectum och Riksbyggen håller på att försöka laga, men utrustningen
börjar bli gammal och det är svårt att få tag på delar. Vi kommer parallellt att begära in
offert på nytt system. Vi förstår att det medför olägenheter när porttelefonerna inte
fungerar som de ska, men ber om tålamod med detta medan vi får hjälp att hitta ett sätt att
hantera problemet.
/Styrelsen

I veckan som gått genomförde vi september månads styrelsemöte och det kändes sorgset tomt runt styrelsebordet. Så kommer det nog att vara ett bra tag framöver.

Vi ägnade oss mest åt att planera för den närmaste tiden framåt och de händelser och utmaningar som vi hittar där. 
Extra stämman som vi aviserade efter förra mötet kommer vi att skjuta upp, eventuellt ställa in. Det är våra nya stadgar som vi skulle ha avhandlat, och vi återkommer lite längre fram om hur vi kommer att hantera detta.
Gällande fastighetsfrågor uppmanar vi alla medlemmar att använda Riksbyggens tjänst ”Felanmälan” som ni hittar på deras hemsida: https://mitt.riksbyggen.se/boende/
Vår vice ordförande Stefan Yngstrand var iväg på semester när vi genomförde styrelsemötet så vi ber att få återkomma med hur arbetsfördelningen inom styrelsen kommer att se ut fram till nästa stämma.

 

Tack för att du söker information här på hemsidan!

/Styrelsen

Styrelsemöte augusti 2023

Tisdagen 8 augusti härjade stormen Hans och styrelsen kurade ihop sig i vår mysiga gästlägenhet för höstens första styrelsemöte.

Vi började med att gå igenom sommarens händelser, frågor och funderingar…allt från måsar och belysning till porttelefoner.

Därefter diskuterade vi ekonomi och kommande utmaningar gällande höjda räntor, samt energifrågan som har en naturlig koppling till föreningens ekonomi.

Vi avslutade med att sätta ett preliminärt datum, 10 oktober, för en extrastämma då vi ska behandla föreningens nya stadgar. Inbjudan kommer lite längre fram i höst.

 

Nu hoppas vi att sensommaren ”tar sig i kragen” och bjuder oss alla på sol och värme i augusti/september!

/Styrelsen

Hej,

Styrelsen samlades den 4 april för att planera inför stämman för Brf Henrik som vi ska ha den 16 maj.

Kallelse till stämman kommer att skickas ut nästa vecka och där finns information om hur du anmäler dig till mötet. Vi kommer också att sätta upp anslag i våra trappuppgångar.

Vår festkommitté kommer att ordna med dryck och förtäring.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till mötet.

Hälsningar

Styrelsen.

 

Brf Henrik Styrelsemöte mars 2023

Hej,

Vårt senaste styrelsemöte hade vi den 14 mars.

Vid mötet gjorde vi upp planer för vår stämma som vi ska ha den 16 maj. Inbjudan kommer att gå ut under vecka 14. Det läggs ut på hemsidan och sätts upp anslag i trappuppgångarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Vi kommer bland annat att gå igenom föreningens ekonomi mm

Den 6 mars hade vi ett extra styrelsemöte för att ta beslut kring de lån som snart förfaller.

Som ni säkert noterat har vi bytt armaturer i våra gemensamma utrymmen. Målare håller nu på att bättra efter installationerna.

I WG 13 längst ner i trappan har det tagits upp ett hål i ytterväggen och vi kan konstatera att det står fritt vatten utanför väggen. Åtgärder är påbörjade för att komma tillrätta med problemet.

Vi ses den 16 maj,

Styrelsen BRF Henrik

Brf Henrik Styrelsemöte februari 2023

På senaste styrelsemötet gick vi igenom inkomna synpunkter där vi bl a fått in feed-back gällande vår nya belysning. Många tycker det har blivit bra men vi har även fått in förbättringsförslag. Under en tid framöver kommer vi att försöka justera ljuskällorna för att uppnå så bra funktion som möjligt.

En tung punkt på alla våra möte just nu är ekonomi och föreningens framtida kostnader gällande lån och underhåll. Vi arbetar aktivt för att försöka vara proaktivt och skapa så goda förutsättningar som möjligt i en utmanande tid.

Det är fortsatt vatteninträngning nederst vid trapporna på Westerbergs gata, vi har fått förslag på åtgärd som vi tog beslut om att prova i Westerbergs gata 13.

Sist men inte minst, boka tisdagen 16 maj för då blir det årsstämma.

Vi återkommer med mer information gällande denna.

Må väl!

Styrelsen Brf Henrik

========================================================================================================

Login to your account