Kommentarer till resultatet tom Juni
Året har börjat precis enligt budget med ett undantag, elkostnaden!
När det gäller elen har vi förbrukat ungefär samma antal kwh som fg år men priset är betydligt högre. När det gäller fjärrvärme
är förbrukningen lägre än fg år vilket troligen beror på att vi hade något fel i systemet fg år.
Nya hyresgäster på plats i de två lokaler på WG, toppen! Ingen hyresförlust alls!!
Ersättning från Eways vad gäller el till laddstolpar har ännu inte erhållits, ska komma i juli månad för första halvåret
Spolning av stammar genomfört under maj månad och har tidigarelagts jämfört med underhållsplanen.
När det gäller laddstolparna har vi i bokslutet reserverat en kostnad på netto 100 tkr. Den slutliga fakturan från HEM var på 147 664 kronor.
Naturvårdsverket har felaktigt betalt ut 81 492 kronor till oss när vi borde fått 73 832 kronor. Alla transaktioner bokat över konto 2981
tills vi får besked om eventuell återbetalning från Naturvårdsverket.
Avtalet med Kone ang service hissar och garageport uppsagt. Offerter kommer att tas in efter sommaren.

Login to your account