Ekonomin efter årets första åtta månader 2023

______________________________________

 

Så här långt in på året stämmer budgeten väl överens med utfallet.

 

Den största kostnadsökningen för föreningen är räntekostnaderna.

I mars månad skrevs två lån om på totalt ca 29 miljoner kr.

Den nya ränta blev nu drygt 4 % ( tidigare var den strax under 1 %).

På årsbasis kommer nu räntekostnaderna att nästan tredubblas jämfört

med föregående år.

I samband med omplacering av lånen gjordes en extra amortering på

500 000 kr.

 

Beträffande elkostnaderna som ökade mycket under år 2022, så ser det

än så länge ut som kostnaden blir ungefär i paritet med förra året, under

förutsättning att inget drastiskt händer med elpriset i höst.

 

In i kassan har vi dessutom fått ett elstöd på 164 725 kr.

Login to your account