Kommentarer till resultatet tom Februari

Året har börjat precis enligt budget med ett undantag, elkostnaden!

Förbrukningen är i stort sett lika som föregående år men kostnad per kwh har ökat från 0,52 kr till 1,15 kr, dvs mer än fördubbling.

Vad gäller fjärrvärmen för vi en diskussion med HEM gällande effektavgiften (fasta avgiften) som ökat från förra årets 50 tkr till

årets 98 tkr. Vi kommer under mars månad att ha ett möte med HEM för att titta på deras beräkningar.

Fakturan för laddstolparna har nu kommit och vi har även fått bidrag från Naturvårdsverket. Fakturan är på 147 664 kr och bidraget

på 50%, dvs en slutlig kostnad för Brf Henrik på 73 832 kr. I bokslutet för 2021 har vi tagit höjd för en kostnad på 100 000 kr då jag räknat

på ett bidrag med 45 000 kr (3 stationer * 15 tkr). Alltså en positiv överraskning!!

Login to your account