Aktuellt innehåll i vår "Bopärm"
(Alltid under uppdatering. )

Styrelsen består av 

Stefan Hallén (ordförande)

Katarina Svenson (Ledamot, kassör)

Kristian Nilsson (Suppleant)

Tage Svensson (vice ordförande)

Heléne Malmström (Ledamot, sekreterare)

Du kan kontakta vem som helst av oss om du behöver hjälp eller fråga om något. Helst via mejl. Vi har även en trivselkommitté, se även där en länk ovan.  (”Om föreningen”)

Styrelsen har en Fastighetsskötarnyckel och kan öppna och fixa enklare jobb inom föreningen. Ringer du till Riksbyggen så kostar det direkt.

Om inte vi själva kan eller hinner, kan vi alltid anvisa vidare till rätt person eller företag. Namnlista på samtliga inom styrelsen och olika arbetsgrupper står i detta informationsdokument.

Nedan följer styrelsens olika ansvarsområden

Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för sommarmånader.

Oftast på andra tisdagen i varje månad. Kortfattad information publiceras på hemsidan under Nyheter efter varje styrelsemöte.

Från A till Ö – Det du behöver veta.

Innehållsförteckning

 • Besiktningar Stefan
 • Fakturering Katarina RB
 • Försäkringsfrågor Stefan
 • Garageport och Hissar Tage
 • Garantifrågor Stefan
 • GDPR ansvarig Stefan och Heléne
 • Gästlägenheten, uthyrning Heléne och Tage
 • Hemsidan Tage
 • Lokalhyresgäster Stefan och Tage
 • Medlemsfrågor, medlemsregister, In/utflyttning Heléne och Stefan
 • Nycklar / Taggar Tage och RB
 • Postfack, e-post Tage och Stefan
 • Riksbyggen kontaktsperson tek. och ek. förvaltning Stefan
 • Telia, IT, etc. Tage
 • Trivselgruppen, kontaktperson Katarina
 • Överlåtelser Styrelsen
ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen kan bevilja 2:a handsuthyrning av olika skäl. Dock gäller vissa regler. Kontakta styrelsen om du har för avsikt att hyra ut i andra hand.

En 2:a handsuthyrning får aldrig påbörjas utan styrelsens skriftliga medgivande. Styrelsen kan komma att vilja träffa de tilltänkta andrahandshyresgästerna innan tillstånd beviljas.

Vid andrahandsuthyrning debiterar föreningen en avgift av den som hyr ut i andra hand. Avgiften per år uppgå till ett belopp motsvarande tio (10) procent av gällande prisbasbelopp.

Avgiften tas ut i förskott med tre månader åt gången. Avgiften betalas för de antal kalendermånader lägenheten är uthyrd i andra hand.

BALKONGGOLV

Det är tillåtet att lägga klinkers (i nyanser grått till svart) eller trätrall på balkong/uteplats.

BELYSNING PÅ ALTANER, BALKONGER ELLER UTEPLATSER

Styrelsen har beslutat att det ska vara tillåtet att eftermontera utomhusarmaturer. På de mörka väggarna rekommenderar vi att befintliga hörnskruvar används i första hand. Vid montering på vit vägg är det en s.k. ”molly-plugg” som gäller, samt det är oerhört viktigt att täta med silikon för att undvika att fukt tar sig genom hålen och in bakom väggen.

 

Fasta installationer måste monteras av auktoriserad el-firma/fackman.

Främst för att det skall bli samma typ av modell, uppsättning och placering. Vi vill att den nya belysningen ska smälta in med den befintliga. Viktigt att den vertikala linjen hålls. Armatur och uppsättning bekostas av lägenhetsinnehavaren.

BILTVÄTT PLATS

Eftersom garaget saknar plats och oljeavskiljningsmöjlighet, är det inte tillåtet att tvätta bilen där.

CYKELRUM

Finns två stycken, i B- och C-husen med entré från garaget. Även A-husets cyklar skall placeras här.

När det finns cykelställ ska cykeln placeras i stället och inte mot cykelstödet.

EKONOMISK FÖRVALTNING.

RIKSBYGGEN Växel: 0771-860 860

Brf Henrik anlitar Riksbyggen AB i Halmstad som ekonomisk förvaltare. De skickar ut våra månadsavier. 

EL

HEM är nätägare och levererar även strömmen till föreningen och våra gemensamma anläggningar. När du flyttar in blir du automatiskt en Hemkund med ett tillsvidarepris. Detta kan du byta till rörligt eller bundet. Du kan även byta till valfri el-leverantör om du önskar det. Oavsett vilken elleverantör du väljer, så kommer nätavgiften alltid att debiteras från HEM, eftersom de äger nätet.

EL INKOPPLING VID ÄGARBYTE

När föregående ägare/hyrare flyttar ut avslutas dennes elabonnemang. Den nya inflyttande måste då kontakta HEM som är nätägare för att få ett nytt abonnemang och få strömmen påsatt igen.

ELSÄKRINGAR – Se Proppar

E-POSTADRESSER

Byter du e-post adress, glöm inte meddela föreningen detta, så slipper du avbrott i informationsflödet. Mejla ändringar till info@brfhenrik.se

FASAD-FLAGGOR

Det är tillåtet att sätta upp fasadflaggor på balkongerna. Dock krävs speciella åtgärder vid monteringen.

På de mörka väggarna rekommenderar vi att befintliga hörnskruvar används i första hand.

Vid montering på vit vägg är det en s.k. ”molly-plugg” som gäller, samt det är oerhört viktigt att täta med silikon för att undvika att fukt tar sig genom hålen och in bakom väggen.

FASTIGHETSSKÖTARE

RIKSBYGGEN Växel: 0771-860 860

Riksbyggen sköter om våra byggnader, innergård och plantering. Även städning av gemensamma utrymmen, trappor, etc. Riksbyggens jour har 24 timmars service och nås på 0771-860 860.

Fastighetsskötare är Conny Sand conny.sand@riksbyggen.se och Driftstekniker är Mats Frisk. mats.frisk@riksbyggen.se. Vi har även en förvaltare, Niclas Jönsson, knuten till föreningen. Samtliga når du via telefonnummer 0771-860 860.

Utöver skötselavtalet debiterar Riksbyggen oss för allting som vi ber om.

Kostnaden för sådant betalas av dig (bostadsrättsinnehavaren) om jobbet gäller innanför lägenhetsdörren, men utanför betalar föreningen.

Undantaget är om huvudsäkringen/proppen går i källaren och Riksbyggen tillkallas, då debiteras lägenhetsinnehavaren eftersom proppen tillhör lägenheten. Proppbyten kan styrelsen vara behjälplig med och då kostar proppbytet dig ingenting. Kontakta i första hand Anders, Stefan eller Tage, se kontaktuppgifter.

FELANMÄLAN
AKUT

Vid akuta fel är det till Riksbyggen du skall vända dig, telefon 0771-860 860 (dygnet runt). Är det t.ex. en större vattenläcka eller i andra fall där det är riktigt bråttom, skall du ringa 112.

EJ AKUT

Felanmälan som inte är akut kan du skriva in på riksbyggens hemsida https://www.riksbyggen.se/kundtjanst

FLYTTA UT OCH FLYTTA IN

Bra att veta/kom-i-håg

När du flyttar ut skall du anmäla din nya adress till Skatteverket. 

Även adressändringen är viktigt www.adressandring.se eller på telefon 0771-97 98 99 för eftersändning av post mm.

Glöm inte att stänga av din elmätare till utflyttningsdatum till ditt elbolag och till HEM (nätägaren).

Anmäl även telefonflytt till Telia 020-755 766 och glöm inte att avanmäla ditt bredband och TV-paket.

Om du hyr garageplats, se bestämmelserna nedan.

När du flyttar in måste HEM kontaktas för att sätta på el-mätaren. 

Du måste kontakta Telia 020-755 766 och få nya koder till din TV-box samt få rätt namn på ditt Telia-Trippel-Paket. TV-box ingår till varje lägenhet.

OBS! Den som flyttar ut skall lämna kvar Router och TV-box i lägenheten!

FÖRSÄKRINGAR – BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

Föreningens försäkring innebär att du inte behöver något tillägg typ bostadsrättstillägg, utan detta ingår redan. Du behöver därför endast teckna en vanlig hemförsäkring. Föreningen Länsförsäkringar Halland som försäkringsgivare. Tel nr: 035-15 10 00. Försäkringsnummer: 302 08 09*00.

För dig som har inglasade balkonger ingår en inglasningsförsäkring i vårt kollektiva bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar.

GARAGEPORTEN

Max höjd 2 meter.

Vid garageports-problem skall alltid KONE kontaktas!

De har 24 timmars jour på telefon 0771-50 00 00. Uppge att föreningen har heltäckande abonnemang. (Kontakta inte Riksbyggen eftersom de i sin tur kontaktar Kone, och det tar bara längre tid innan Kone kommer hit).

Om porten tar lång tid ibland beror detta på att passering skett innan porten helt stannat i taket. Då aktiveras en avkännare och en tidsfördröjning kopplas på. Avkännaren märkte att ”något var i vägen” under portens gång, och adderade tid så att passering kunde ske utan problem.

Vänta därför tills porten helt stannat i öppet läge + vänta utanför tills porten gått ner = snabbaste och säkraste sättet.

OBS!  Vid in och utpassering är det viktigt är att man väntar tills porten stängts, för att förhindra att objudna gäster tar sig in. Vid möten i garageuppfarten är det alltid bilen på väg UT som har förkörsrätt!

GARAGET- REGLER FÖR UTHYRNING

Föreningen har 79 lgh upplåtna med bostadsrätt och 71 garageplatser varav sex är försedda med el-laddstation, samt 10 st platser för MC/Permobiler.

5 garageplatser utgör handikapplatser och är förbehållna medlemmar med handikapptillstånd.

Medlem är den som är ägare eller delägare i lägenhet upplåten med bostadsrätt.

Medlem äger rätt att hyra plats(er) för fordon som är avsett för medlemmens eget oinskränkta privata brukande och äges, leasas eller är registrerat på medlemmen eller på medlemmens adress mantalsskriven familjemedlem. ”Firmabilar” betraktas alltid som externa.

Hyrestagarna indelas i följande kategorier:

Kat. 1.   Medlemmar mantalsskrivna i Brf Henrik.1 garageplats/lgh.

             Ej mantalsskriven medlem placeras alltid sist i ev kö till p-plats.

Kat. 2.   Medlemmar enl kat 1 i Brf Henrik, garageplats 2,3,4 etc.       

Kat. 3.   Extern hyresgäst enligt styrelsens beslut.

Varje lägenhet (79 st) har rätt att hyra 1 plats för en bil som disponeras för medlemmens privata bruk. (kat.1) Uthyrning sker genom tilldelning i mån av plats. 

Saknas plats får i första hand hyresgäst enl kat 3 och i andra hand kat 2 avstå plats genom uppsägning.

Separat köhantering sker till platserna med el-laddstation, ködatum är det datum då kö-anmälan är gjord och bekräftad leverans/köp av laddbar bil finns. Anmälan görs till garage@brfhenrik.se  
Medlem som är ägare till laddbar bil har företräde till dessa platser. Om sådan plats är ledig kan vem som helst hyra platsen med förbehållet att flytta på sig till annan ledig plats om någon med befintlig plats i garaget äger en laddbar bil och önskar plats vid laddstation. 

Uppsägningstid är 1 månad för såväl hyresvärd som hyresgäst. Turordning gäller i samtliga fall enligt principen sist in – först ut. Vid ev missbruk sker uppsägning med omedelbar verkan.

Vid uthyrning av sin lägenhet i andra hand upphör rätten till p-plats, som då tilldelas den som står först i kön om medlemmen upphör att vara mantalsskriven i föreningen.

Är andrahandsuthyraren fortfarande mantalsskriven på adress i föreningen kan p-platsen behållas eller upplåtas till den som står först i kön så länge andrahandsuthyrningen pågår.

Andrahandsuthyrning av garageplats är aldrig tillåtet utan styrelsens medgivande. 2:a-handshyresgäst placeras alltid under kat.3.

Hcp-platser kräver handikapptillstånd för permanent nyttjande. Om sådan är ledig kan vem som helst hyra platsen med förbehållet att flytta på sig till annan ledig plats, om någon med handikapp-tillstånd äger rätt att hyra plats. Handikapplatserna ingår således i den ordinarie kön.

Föreningen kan, med styrelsens godkännande, hyra ut p-plats till extern hyrare (kat.3) om plats finns. Ev extern hyrare hyr på samma ekonomiska villkor som föreningens medlemmar.

Du mailar ditt önskemål om plats till garage@brfhenrik.se

F.n. tas en kostnad av 500:- per månad ut för varje plats. Betalning varje månad i förskott enligt faktura.

Tio st mindre parkeringsrutor för MC/mopeder/permobiler finns att tillgå.

Pris för dessa är 160 kr/månad.

Den som behöver eldriven permobil som hjälpmedel, parkerar den kostnadsfritt på tilldelad MC- parkeringsruta. Om rullator får plats i samma ruta som permobil får den också stå där.

All bokning, uppsägning eller andra frågor rörande uthyrningen ställs till styrelsen via garage@brfhenrik.se

Frågor som inte ryms i dessa regler tillställs styrelsen för beslut.

GDPR

Fr o m den 25 maj 2018 gäller nya dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd. Detta är en lag som även bostadsrättsföreningar måste följa. Dataskyddsförordningen ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen, PUL. Det som ändras är att Dataskyddsförordningen bland annat ställer krav på̊ att man ska ha en rättslig grund, informera de registrerade, inhämta samtycke och föra register över vilka register som förs gällande alla personuppgifter. Brf Henrik samlar inte mer information än den som krävs för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter. I nuläget innebär det lägenhetsregister samt medlemsförteckning för hantering av informationsspridning inom föreningen och kontakt mellan medlemmar och styrelse.

GRILLA PÅ BALKONG/UTEPLATS

Det är tillåtet att grilla med EL- och GASOL-grill på altan, balkong eller uteplats. Gasoltub P 10 är maximal storlek, samt att den förvaras utomhus och utanför eventuell inglasning. Vid förvaring innanför inglasning gäller max 5 liters campingbehållare (P5).

Att grilla med kol och briketter är absolut förbjudet!

GRIND I TRAPPAN MOT GÅRDEN

För att komma in genom grinden används tagg eller dörrnyckeln, båda kan öppna grinden utifrån.

Att komma ut genom vår grind gör man via tryckknappen på vänster sida i mellannivån i trappan (håll knappen intryckt i ca 3 sekunder). Du har då 16 sekunder på dig att gå ut, innan grinden låser.

Även din dörrnyckel kan öppna grinden inifrån.

Vi kan också ta oss ut och in i Villa Reals stora port. Inifrån sitter ett vred och utifrån fungerar våra taggar.

Villa Reals taggar fungerar i vår grind.

GRIND-INFO SOM BARA BERÖR BOENDE I WG 7

Besökare till WG 7 trycker på WG 7s tvillingstavla utanför grinden, och ringer upp dig. När du trycker på öppna-knappen på din porttelefon, låses grinden upp.

När de sedan står framför entrén till WG 7, måste de trycka på porttelefonen igen, och du måste trycka på öppnaknappen igen.

Även entrén till WG 9 låses upp på samma tryckning och om besökaren har rullator eller barnvagn, kan de ta hissen i WG 9 upp till gårdsplan (1 våning).

För barnvagn och rullator krävs att du som boende följer med och öppnar gårdsingången till WG 9 med din nyckel, för att kunna åka hiss igen.

Du kan även åka WG 7-hiss till källarplan, öppna med nyckeln till garaget, och låta dem ta sig ut via garageporten (tryckknapp).

En kanske bättre möjlighet är att de går ut igenom Villa Reals träport till Nissabogatan 8, då det finns ett vred på insidan av porten som kan öppnas utan nyckel. Då behöver du inte följa med dem.

GÄSTLÄGENHETEN

Föreningens medlemmar har tillgång till en gemensam gäst-lägenhet.

Du ser om den är ledig eller bokad på vår hemsida: https://brfhenrik.se

Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Har du inget så registrera en ny inloggning på hemsidans startsida.

Klicka på ”Gästlägenheten” sedan klicka på ”boka gästlägenheten” och sist klicka på ”visa kalendern”.

Bokas sedan genom formuläret, e-post eller SMS, undvik att ringa om det går, då bägge jobbar under kontorstid.

Tage Svensson tages27@gmail.com SMS 0703-118 722.

Heléne Malmström hm2@telia.com SMS 0706-38 20 94.

Ange från vilket datum, samt det totala antalet nätter du önskar hyra.

Nyckel lämnas, om ingen annan överenskommelse sker, i hyresgästens postfack strax före incheckning. Alla i styrelsen har en extranyckel till gästlägenheten om det skulle bli nyckelproblem vid överlämning mellan två som hyr.

OBS! I lägenheten gäller rökförbud samt förbud mot djur.

I lägenheten, som är en tvåa på ca 50 kvm i C-husets bottenplan, Esaias Thoréns gata 1, finns:

– 2 kompletta sängar med bäddmadrasser, kuddar och täcken.

 1 bäddsoffa, kuddar och täcken 

– 1 självuppblåsande dubbelsäng = bädd för två vuxna. OBS! Täcken + kuddar måste medtas.

– Pentry med glas, porslin och bestick för 6 personer.

– Kaffebryggare, kylskåp och mikrovågsugn.

– Konferens/frukostbord med plats för 8 personer.

– Dammsugare och övrig städ- och diskutrustning (finns i hallskåpen).

– Toalettpapper, hushållspapper och handtvål.

– Strykbräda och ångstrykjärn (förvaras i garderoben).

– Tv:n i rummet är utrustad med Chrome-cast

– Bredband via befintlig LAN-kabel eller WiFi. 

– SSID för Wifi. Sök efter ”Brf Henrik WiFi”. Logga in med: brfhenrik (ett ord – små bokstäver).

Tag med själv: Lakan, handdukar, toalettartiklar och duschtvål/schampo. Om uppblåsbara extrasängen skall användas, tag även med egna täcken och kuddar till den.

Lägenheten disponeras från klockan 14:00 till klockan 14:00. Kostnaden per dygn är 250:-.

Med ”taggen” på nyckelknippan till gästlägenheten kommer man in genom garageinfarten och in i trapporna från gatan. Då man skall in i garaget från trapphuset, måste dörrnyckeln användas.

BOKNINGSREGEL: Bokning får ske max sex (6) månader i förväg. 

BETALNINGSREGEL: För att bokningen skall gälla måste du betala hyran i förskott senast 14 dagar efter gjord bokning. För bokning 1-13 dagar innan hyrstart skall betalning ske omgående och ingen återbetalning sker vid avbokning. 

AVBOKNINGSREGEL: Avbokning med återbetalning kan ske fram till 14 dagar innan man hyr, därefter återbetalas ingenting. Den som inte får tillbaka pengarna kan överlåta/hyra ut sina betalda dagar i andra hand, till annan medlem av Brf. Henrik.

HYRESTID: Max. en vecka (7 nätter) kan man boka. Är veckan efter ledig, kan man få förlänga vistelsen tills nästa bokare skall ha den, men högst med en vecka i taget.

STORHELGERNA PÅSK, MIDSOMMAR, JUL och NYÅR: Tre månader innan storhelgen avgörs vem som får boka lägenheten. Av rättviseskäl får den som hade lägenheten året innan stå tillbaka om någon annan vill disponera lägenheten. Ingen återbetalning sker för storhelger!
Den som inte får tillbaka pengarna kan överlåta/hyra ut sina betalda dagar i andra hand, till annan medlem av Brf. Henrik.

STÄDNING: Om du inte är nöjd med föregående hyresgästs städning, se på vår hemsidas almanacka vem som hyrde innan dig, och kontakta dem för omgående åtgärd.

Detta är extra viktigt vid de tillfällen uthyrningen avlöser varann ett-i-ett. Finns det tidsutrymme, kontakta ansvariga för uthyrningen som ber Riksbyggen städa. Då debiterar föreningen den senast hyrande samma summa som Riksbyggen debiterar oss. Ca 700:-.
Skulle denna betalning utebli, anses bokaren förbrukat sin rätt till framtida bokningar.

Notera: Alla i styrelsen har extranycklar till lägenheten om det skulle bli problem med överlämningen. Du kan kontakta vem som helst i styrelsen.

HISSAR

Vid hissproblem skall alltid KONE kontaktas. De har 24 timmars jour på telefon 0771-50 00 00. Uppge att föreningen har heltäckande abonnemang. (Ring inte till fastighetsskötaren Riksbyggen, det bara försenar KONES ankomst).

Kones Kundservice kontaktar man på 0771-68 00 00 eller kundservice@kone.com

Kones Kundcenter kontaktar man på 08-752 35 00 eller kundcenter@kone.com

Vårt avtalsnummer/kontraktsnummer är: 4057 1005. Åberopa detta nummer om de inte vill/kan komma akut. Vi betalar för att de skall vara här inom några timmar oavsett dag eller tidpunkt.

INFORMATION

Styrelsen har beslutat om hur aktuell information till er medlemmar skall skickas ut.

Vi kommer att informera på två sätt:

 • Kortfattad information publiceras på hemsidan under Nyheter efter varje styrelsemöte.
 • Medlemsbrev publiceras ett par gånger om året när det finns mer att informera om.
  I samband med att medlemsbrev publiceras, mailas en länk ut till alla via e-post.

Styrelsemöten har vi andra tisdagen i varje månad med undantag för juli månad.

All information gällande vår förening publiceras på vår hemsida.

INGLASNING

Är tillåten på vissa balkonger. Man får söka enskilt bygglov. Bygglovet gäller då endast profillös inglasning. OBS! Alla balkonger får inte inglasas. Kontrollera bygglov och vilka balkonger som gäller med styrelsen.

Ritningar i pdf-format laddas ner från vår hemsida, eller beställas på info@brfhenrik.se 

Dessa är två leverantörer som har glasat in i vår förening: Lumon tel: 08-564 76 660 eller Windoor tel. 0140-68 000. Ny aktör som monterar Windoors produkter med bra priser är Villans Glas AB i Ängelholm 0431-138 70.

MARKISER

Den godkända markismodellen heter Riviera 1500 grå RAL 9006.

Väven skall vara som tidigare anbefallts, Riviera 407/01 grå utan kappa.

Andra modeller och färger är inte tillåtna.

Motortyp är Somfys RTS Altos motor, automatiken heter Somfys Soleris RTS.

Ritningar med tillåten placering laddas ner från vår hemsida, eller beställs på info@brfhenrik.se

Leverantörer är t.ex. Moogio tel 035-100 520 och IT-Design tel 035-21 21 02 i Halmstad eller Skånsk Fönstermiljö 040-29 51 00 i Malmö.

MEDLEMSANSÖKAN / MEDLEMSUTTRÄDE

Mäklarna tillhandahåller dessa blanketter vid försäljning av lägenhet. Om du säljer din lägenhet helt privat, utan mäklare, så finns ansökningsblanketter för detta ändamål att ladda ner från vår hemsida.

NYCKLAR & TAGGAR

Nyckelansvarig i föreningen är Tage Svensson och Anders Börjesson.

Eftersom överlåsets nycklar (ASSA) är spärrade, måste alltid beställning av extranycklar gå via den nyckelansvarige. Underlåset, 9-tillhållarlåset (FAS) är det helt fritt att tillverka extranycklar till.

Riksbyggen har tillgång till huvudnyckel men bara till det övre ASSA-låset. Till det undre, FAS-låset finns det ingen huvudnyckel.

Vid inflyttningen 2008 fick man per lägenhet utkvittera ut ASSA-nycklar och FAS-nycklar samt  nycklar till postboxen. 2012 och 2013 fick man ut  tags/lägenhet.

Föreningen tillhandahåller alltså även elektroniska nycklar, s.k. ”tags” som öppnar garaget och porten till gården via grannen Villa Reals port på Nissabogatan 8.

Taggar hanteras som personliga nycklar och följer lägenheten till ny ägare.

Se separat stycke om detta: TAGGAR.

OBS! Anmäl alltid till nyckelansvariga om du tappat bort, eller blivit bestulen på en nyckel eller tagg.

Föreningen har avtal med låsfirman Lås & Larmspecialisten AB, Norra Vägen 8, för bästa service och bästa priser. Telefon 035-21 13 51 eller email: info@las-larm.com Öppet 08:00-17:00 mån-fredag.

Dom har ingen jourtjänst, men akuta problem löser de.

Telefon efter 17:00 och helger 0706-21 19 40 (Leif Torbjörnsson) eller 0709-67 86 40 (Johan Torbjörnsson). Som medlem i föreningen har du 15% rabatt på ASSAs riktprislista. Säg till att du bor i Brf. Henrik.

PORTTELEFON OCH ENTREDÖRRAR

För att komma ner i garaget genom garageporten krävs ”tagg”. Utan tagg kommer man inte in. För att komma ner i garaget från trapporna, krävs en lägenhetsnyckel.

En avkännare för utgående trafik är monterad och den känner automatiskt av utgående trafik. Även gående kan den ibland känna av. För att förhindra att porten går upp igen när man kör ner, har vi en riktningsavkännare. Skulle automatiska avkännaren inte fungera, finns en stor vit tryckströmbrytare som öppnar porten. 

PROPPAR ELLER ELSÄKRINGAR

Varje lägenhet har ett elskåp vid entrén där det sitter vipp-säkringar och vid elfel är det lätt att trycka tillbaka dem. Gäller även för jordfelsbrytarna som sitter i samma skåp.

Är alla vippsäkringar och jordfelsbrytare återställda och du fortfarande är strömlös, beror det på att någon av de tre inkommande tre-fas-säkringar i källaren har utlöst.

För att byta dessa kan man göra på två sätt:

Det dyra är att ringa Riksbyggen som kommer över och gör jobbet för ca 1.000:- eller mer om det är under jourtid. Det billiga är att kontakta styrelsen som snabbt kan byta propp och detta kostar dig ingenting. Kontakta i första hand Anders, Stefan, eller Tage, se kontaktuppgifter i detta dokuments första sida.

SOPNEDKAST

Sitter vid varje gårdsutgång på fastighetens utsida på A-huset. För B- och C-huset sitter sopnedkastet på norrsidan (mot Riksbyggens hus) på utsidan av huset. Grov-soprum finns inte i våra hus. HEMs ”gröna påsar” med matavfall kan kastas i ordinarie sopnedkast.

OBS! Återvinningssopor som flaskor och papper får absolut inte kastas i sopnedkasten!

Dessa skall lämnas på en återvinningstation. Närmaste sådan finns på Gamletullsgatan, bakom COOP. Där finns särskilda behållare även för, plast, plåt, batterier mm.

Grovsopor såsom t.ex. mattor, möbler, textilier, sten, glas, böcker m.m. hänvisas till kommunens två återvinningscentraler, Willmanstrand och Flygstaden. Innan du tar dig dit, kolla öppettiderna!

Eftersom våra sopor vägs av HEM så debiteras vi efter kilopriset. Skulle denna kostnad öka tvingas vi debitera ut den per lägenhet. Så lura inte dig själv – återvinn så mycket som det går.

Skulle du märka att det blir stopp i sopröret, fel-anmäl till HEM: 0771-436 436

”TAGGAR” (Elektroniska nycklar)

Under augusti 2012 har samtliga lägenheter fått utkvittera två stycken ”tags” och i början av 2013 ytterligare 2 st ”tags”. Dessa 4 ”tags” är likställda med nycklar och skall hanteras lika noggrant.

Borttappad ”tag” skall anmälas till taggansvarig i föreningen. Borttappade ”tags” kan vi sedan utesluta i vårt PC-baserade system, eftersom samtliga har ett unikt nummer. De 4 ”tagsen” följer med lägenheten vid en försäljning.

Taggarna fungerar till garageporten, entréerna, grinden och till träporten på Nissabogatan 8. Villa Reals boendens taggar fungerar på vår grind.

Fler ”tags” kan vid behov köpas.

Taggar beställs via vår förvaltare Niclas Jönsson, niclas.jonsson@riksbyggen.se och tillverkning kommer att ske två gånger per år, april och oktober. Kostnad per tagg blir då 400 kronor. Kostnad för tillverkning av enstaka taggar vid andra tillfällen än april och oktober blir 1 000 kr.

Tänk på att taggarna är en värdesak, lika viktig som nyckeln till lägenheten, och skall därför hanteras med försiktighet. Ny tagg ska egentligen enbart beställas då den gamla gått sönder och då kunna tas bort från vårt system.

TELIA TRIPPEL PAKET

(TV, Bredband & Telefoni).

Vi har sedan hösten 2021 avtal med Telia som omfattar:

-Bredband hastighet 250/250 Mbit

-TV Kanalutbud Lagom

-IP-telefoni

Kostnaden ingår i avgiften. Dock får man betala samtalskostnaden för IP-telefonin själv.

Information och frågor om abonnemangen, koder m.m. kan man få om man loggar in på ”Mina sidor” på Telias hemsida. Enklast loggar man in med sitt Mobila Bank-ID.

Går också att ringa Telias support 90 200. 

VINDSKYDD PÅ BALKONGERNA

Kontakta styrelsen för godkännande. 

Välkommen till Brf Henrik och Nissastrand!                                                        Saknar du någon information ? Mejla oss gärna.                             

Styrelsen

Login to your account