Årsstämma Brf Henrik

 

Ordinarie föreningsstämma i Brf Henrik kommer att hållas den 28 april 2021.

På föreningens styrelsemöte den 9 februari 2021 beslutades att röstning vid årsstämma 2021 enbart ska ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ordinarie föreningsstämma i år på grund av pandemin.

Följande årsstämmodokument kan tankas ned här nedan.

  1. Kallelse
  2. Poströstningsblankett
  3. Proposition kring ändrade stadgar
  4. Valberedningens förslag
  5. Årsredovisning 2021 (år 2020)
  6. Stadgar
 
 

Dokument 1-4 kommer även att delas ut i medlemmarnas respektive brevlådor under vecka 12.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.
Poströsten lämnas i Brf Henriks brevlåda på Westerbergs Gata 7 senast 27 april 2021.

Vid frågor gällande årsredovisning eller stadgar, maila info@brf.henrik.se

Login to your account